fot. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

FAQ

Czy udział w konferencji jest płatny?

Nie, udział w konferencji jest bezpłatny; uczestnicy jednak muszą pokryć koszty swojej podróży i noclegów. Dla wszystkich zarejestrowanych uczestników zapewnione zostaną obiady podczas konferencji oraz materiały konferencyjne.

Kto może uczestniczyć w konferencji?

Wszystkie osoby zarejestrowane, zaproszeni goście oraz prowadzący sesje i warsztaty mogą uczestniczyć w konferencji. Osoby niezarejestrowane będą mogły wziąć udział w części programu konferencji. Wszystkie wykłady, dyskusja zamykająca konferencję oraz wydarzenia towarzyszące (Park Projektów, Instalacja filmowa oraz spektakl „The Final Cut”) będą otwarte dla publiczności. Jeśli podczas sesji dyskusyjnych zostaną miejsca w salach, udostępnimy je wolnym słuchaczom. Warsztaty, wizyty studyjne i oprowadzanie po wystawach, będzie zarezerwowane wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników konferencji.

Zapraszamy do udziału praktyków, muzealników, edukatorów, działaczy organizacji pozarządowych, artystów i wszystkich tych, którzy zajmują się żydowskim dziedzictwem kulturowym. 

Czy podczas konferencji będą wydarzenia otwarte dla publiczności nieuczestniczącej w konferencji?

Tak, wydarzenia towarzyszące (Park Projektów, Instalacja filmowa oraz spektakl „The Final Cut”), wszystkie wykłady i dyskusja zamykająca będą dostępne publicznie i nieodpłatne. Jeśli podczas sesji dyskusyjnych zostaną wolne miejsca w salach, udostępnimy je osobom niezarejestrowanym na konferencję.

W jakim zakresie mogę wziąć udział w konferencji, jeśli nie jestem zarejestrowany/zarejestrowana?

Osoby niezarejestrowane będą mogły wziąć udział w części programu konferencji. Wszystkie wykłady, dyskusja zamykająca konferencję oraz wydarzenia towarzyszące (Park Projektów, Instalacja filmowa oraz spektakl „The Final Cut”) będą otwarte dla publiczności i nieodpłatne. Jeśli podczas sesji dyskusyjnych zostaną miejsca w salach, udostępnimy je wolnym słuchaczom. Warsztaty, wizyty studyjne i oprowadzanie po wystawach, będzie zarezerwowane wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników konferencji. Organizator nie zapewnia posiłków ani materiałów konferencyjnych dla osób niezarejestrowanych. Materiały konferencyjne będą dostępne on-line. 

Kto ocenia abstrakty?

Abstrakty będą oceniane przez prowadzących sesję we współpracy z opiekunem naukowym konferencji oraz zespołem organizacyjnym. Tematy będą dobierane wedle kryteriów przyjętych przez poszczególnych prowadzących, którzy mają zapewnić interesujący przebieg sesji, różnorodność tematów i przegląd najciekawszych praktyk i metod.

Ile wystąpień będzie podczas jednej sesji dyskusyjnej?

Zależy to od prowadzącego sesję i jego scenariusza. Jednak maksymalna ilość sesji, ze względu na czas jej trwania, nie powinna przekroczyć więcej niż 5 prezentacji po 15 minut każda.

Jak długie powinny być prezentacje?

Jedna prezentacja nie powinna przekraczać 15 minut.

Czy organizator zapewnia wyżywienie?

Tak, każdego dnia konferencji przewidziany jest obiad i przerwy kawowe dla uczestników.

Ilu będzie uczestników konferencji i na jakich zasadach będą przyjmowani?

Rejestrację przewidujemy dla 100 uczestników. Pierwszeństwo będą miały osoby, których abstrakty wystąpień zostaną przyjęte do sesji dyskusyjnych. O rejestracji innych uczestników zadecyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Partnerzy

Patronat

     

 

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”