Konferencja "Grant norweski"
fot. Magdalena Starowieyska/Muzeum POLIN

Królestwo Norwegii

Dziewiątego grudnia 2013 roku Muzeum Historii Żydów Polskich otrzymało od Królestwa Norwegii grant w wysokości 3,2 miliona euro w ramach funduszy norweskich (Norway Grants).

Fundusze norweskie wspierają program edukacyjno-kulturalny pod nazwa „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, skierowany do szerokiej publiczności.

Założeniem programu jest propagowanie postawy tolerancji w odwołaniu do tysiącletniej historii polskich Żydów oraz przygotowanie młodzieży do życia we współczesnym wielokulturowym społeczeństwie, w którym obok siebie funkcjonują różnorodne grupy, zwyczaje, praktyki i wyznania religijne.

Program jest skierowany do dzieci i młodzieży z Polski oraz całego świata, a także do nauczycieli, wychowawców i osób mających utrudniony dostęp do dóbr kultury.

Karsten Klepsvik, ambasador Królestwa Norwegii w Polsce, powiedział: „Muzeum jest instytucja o znaczeniu globalnym. Projekt ten świadczy o wyraźnym dążeniu władz polskich do tego, aby powiązać piękne karty historii z wyzwaniami współczesności i przyszłości, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami”