Rolf Nikel
fot. Rolf Nikel

Rząd Federalny Niemiec

„Muzeum nie może zabraknąć w programie polskich i zagranicznych gości odwiedzających Warszawę. Jego unikatowa wystawa stała opowiada o liczącej ponad tysiąc lat historii Żydów polskich. Wystawa uzmysławia, jak bardzo życie społeczności żydowskiej stało się częścią europejskiej historii i kultury. Muzeum stanowi dla nas wszystkich miejsce aktywnej edukacji. 

W związku z tym rząd federalny z chęcią udzielił finansowego wsparcia na rzecz tego wyjątkowego projektu muzealnictwa”.

Rolf Nikel
Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce