Rekrutacja 2016

Polsko-Izraelska Wymiana Młodzieży: program edukacyjny dla studentów z Polski i Izraela składa się z dwóch części – dwutygodniowego pobytu w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i stypendium na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Rekrutacja do edycji 2016 rozpocznie się wiosną 2016 r. 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Projekt skierowany jest do studentów  dziennych i wieczorowych, mających obywatelstwo polskie, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów licencjackich. Do tegorocznego projektu nie mogą aplikować osoby będące aktualnie na ostatnim roku studiów magisterskich.

Po rozpatrzeniu nadesłanych aplikacji do drugiego etapu rekrutacji wybrani zostaną studenci najlepiej ocenieni na podstawie nadesłanych aplikacji, referencji oraz udokumentowanej średniej.

Drugim etapem rekrutacji będą rozmowy w języku polskim i angielskim z wybranymi kandydatami prowadzone przez członków Komisji Rekrutacyjnej, składającej się z naukowców, pracowników Muzeum i sponsorów programu.

Decyzje o przyjęciu kandydatów do programu podjęte będą w oparciu o poziom języka angielskiego kandydata, jego gotowość do podjęcia działań na rzecz dialogu polsko-żydowskiego, motywację i pomysły kandydata dotyczące tematów, wokół których powinna być prowadzona nowa dyskusja między studentami z Polski i Izraela. Działalność społeczna, osiągnięcia naukowe, zainteresowania związane z filmem, fotografią, multimediami będą dodatkowym atutem. Szczególnie mile widziane – doświadczenie w realizacji projektów zespołowych.

Aplikujący jest odpowiedzialny za indywidualne uregulowanie kwestii wyjazdu ze swoją macierzystą uczelnią w Polsce.

Na prośbę studenta, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wystawia zaświadczenia o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

Wymagania dotyczące znajomości języka: Od aplikujących nie wymagamy żadnych dokumentów potwierdzających znajomość języka. Poziom angielskiego oceniony będzie na podstawie przesłanej aplikacji, a następnie (wśród osób zakwalifikowanych do drugiego etapu) zweryfikowany podczas rozmów kwalifikacyjnych, które przeprowadzane będą po angielsku i po polsku.

Osoby, wyłonione w pierwszym etapie zostaną zaproszone do Warszawy na rozmowy kwalifikacyjne.

Więcej informacji:
Anna Majewska, amajewska@polin.plpiye@polin.pl, tel. (+48) 22 471 03 21.

OPIS PROGRAMU

1. Pobyt w Polsce – uczestnicy będą poznawać oraz poddawać krytycznej analizie wystawę stałą Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, wezmą udział w warsztatach antydyskryminacyjnych oraz warsztatach multimedialnych, podczas których będą realizować projekty multimedialne na tematy związane z Muzeum. W drugiej części programu, w połowie października, polscy uczestnicy wyjadą na trzymiesięczne stypendium na Uniwersytet w Tel Awiwie.

2. Semestr w Izraelu dla studentów z Polski. Pobyt planowany na okres: październik 2015 r. – styczeń 2016 r.

Uczestnicy projektu przez trzy miesiące będą studiować na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Studenci podczas studiów poznają historię, tradycję, kulturę oraz obecną sytuację społeczną kraju. Program studiów będzie realizowany w uniwersyteckiej The School for Overseas Students. Bogata oferta edukacyjna pozwoli na wybranie przedmiotów ukierunkowanych na indywidualne zainteresowania studentów. Ponadto cała grupa studentów będzie uczęszczała na obowiązkowy intensywny kurs języka hebrajskiego.

Dodatkową możliwością poznania Izraelczyków i Izraela będzie udział w imprezach organizowanych przez Uniwersytet , Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Izraelu i Instytut Polski w Izraelu. Zachęcamy do przeczytania relacji studentów z ubiegłych edycji.

Podczas pobytu studentów z Polski w Izraelu, grupa studentów z obu krajów będzie zobowiązana do przygotowania dwóch spotkań dla publiczności w Tel Awiwie promujących program, ich działania podczas pobytu w Polsce oraz idee i misję Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Patronat nad spotkaniami obejmą Uniwersytet Telawiwski, Instytut Polski w Tel Awiwie i Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Izraelu.

Zakwaterowanie: W trakcie pobytu stażowego polscy i izraelscy uczestnicy będą zakwaterowani w hostelu w Warszawie. W Izraelu uczestnicy będą mieszkać w akademikach uniwersyteckich.

Edukacja: Studenci będą studiować w szkole The School for Overseas Students. Program szkoły skierowany jest do studentów angielskojęzycznych, a studia odbywają się na poziomie licencjackim (undergraduate program). Szczegółowy program studiów dostępny jest na stronie TAU.

Jednocześnie studenci będą uczęszczać na obowiązkowy, codzienny kurs języka hebrajskiego. Kurs odbywa się na terenie uniwersytetu, w godzinach porannych.

Koszty projektu: Muzeum Historii Żydów Polskich pokrywa koszty pobytu studyjnego w Polsce oraz większość kosztów związanych z realizacją drugiego modułu – semestru w Izraelu: przelot do i z Izraela, zakwaterowanie (na 2 miesiące), edukacja. Uczestnicy będą zobowiązani do opłacenia jednego miesiąca zakwaterowania w akademiku uniwersyteckim – ok. 550 USD. Dwa następne miesiące zakwaterowania pokrywają organizatorzy programu. Dodatkowo uczestnicy są zobowiązaniu do samodzielnego pokrycia kosztów ubezpieczenia (90 USD, jednorazowo), wyżywienia (około 300 USD miesięcznie), komunikacji miejskiej w Izraelu (około 50 USD miesięcznie), około 400 USD na cały semestr na wyposażenie pokoju i kuchni (m.in. pościel, naczynia, środki czystości).

W trakcie trwania programu i po jego zakończeniu studenci będę zobligowani do:

  1. zrealizowania wymaganego programu studiów na TAU: minimum 4 zajęć oferowanych na Uniwersytecie oraz kursu języka hebrajskiego
  2. zaangażowania się w organizację dwóch spotkań dla publiczności w Tel Awiwie i Jerozolimie promujących program PIYE, ich projekty zrealizowane w Polsce, idee i misję Muzeum Historii Żydów Polskich oraz wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej zgodny z polityką zagraniczną państwa polskiego
  3. uczestniczenia w prowadzeniu wspólnego bloga/publicznego profilu na Facebook-u w celu dokumentacji i promocji ich pobytu w Izraelu
  4. udziału w spotkaniu ewaluacyjnym programu po jego zakończeniu oraz zaangażowania się w promocję programu w Polsce (uczestniczenie w spotkaniach oraz dyskusjach promocyjnych po powrocie z Izraela).