Rada Darczyńców Muzeum POLIN
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Rada Darczyńców

Rada Darczyńców powstała w 2015 roku z inicjatywy dziewięciu Znamienitych Darczyńców, którzy weszli w jej skład.

Rada stawia sobie za cel doradzanie Zarządowi Stowarzyszenia ŻIH w sprawach dotyczących strategii pozyskiwania funduszy na rzecz Muzeum POLIN i Żydowskiego Instytutu Historycznego. Jako ambasadorowie dobrej woli Znamienici Darczyńcy wspierają Stowarzyszenie ŻIH w kontaktach z zagranicznymi społecznościami żydowskimi, środowiskami opiniotwórczymi i potencjalnymi nowymi darczyńcami. Rada Darczyńców od 2016 roku finansuje budżet fundraisingu SŻIH.

Członkowie Rady Darczyńców:

Byli członkowie Rady Darczyńców: