Rodzina Parasol oraz Bonita Trust

Bonita Trust jest filantropijnym funduszem powierniczym ustanowionym w 2004 r. na mocy prawa Gibraltaru. Jego głównym darczyńcą i członkiem założycielem jest Ruth Parasol. Działania Bonita Trust ukierunkowane są na pomoc ludziom i służącym im instytucjom, odpowiadają na wyzwania związane z opieką zdrowotną i edukacją.

Od momentu ustanowienia Bonita Trust przeznaczył ponad 15 milionów funtów na projekty społecznościowe oraz transgraniczne w obszarze ochrony zdrowia, badań eksperymentalnych w dziedzinie medycyny, edukacji, kultury i dziedzictwa, przedsiębiorczości kobiet oraz pomocy ofiarom klęsk żywiołowych.

Ruth Parasol, przedsiębiorczyni i założycielka PartyGaming Plc, córka ocalałego z Zagłady Ryszarda Parasola, jest głównym darczyńcą i członkiem założycielem Międzynarodowej Rady Doradczej Bonita Trust.

Ryszard Parasol urodził się w Częstochowie w 1935 r. Był jedynakiem, dorastał w żydowskiej rodzinie należącej do klasy średniej. Jego najwcześniejsze lata naznaczone były lękiem i stratą ściśle powiązanymi z Holokaustem. W 1941 r., gdy miał sześć lat, jego rodzina została wypędzona z domu oraz zmuszona do przeniesienia się do miejscowego getta. W wieku ośmiu lat Ryszard po raz ostatni widział swoich rodziców. Żyjąc w ukryciu pod opieką rodziny katolickiej, doczekał końca drugiej wojny światowej. Zanim stał się nastolatkiem, zobaczył i doświadczył ogromu tragedii. Miał jednak w sobie niezwykłą wolę przetrwania i przezwyciężenia trudności. Już po wojnie, błądząc bez rodziny i środków do życia, Ryszard przeszedł żmudną drogę sieroty-uchodźcy, która poprowadziła go z Polski, przez Europę kontynentalną, do Izraela. Trafił tam w 1948 r. i rozpoczął pracę i studia w kibucu Ein Harod. Życie w kibucu ukształtowało młodego, osieroconego człowieka i wpłynęło na jego przyszłość. 

Po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej, która przypadła w okresie Kryzysu sueskiego 1956 r., Ryszardowi udało się wyemigrować do Stanów Zjednoczonych na studia z inżynierii mechanicznej na California Polytechnic State University (Cal Poly). Po ukończeniu nauki przez wiele lat pracował jako inżynier, a w 1964 r. zaczął inwestować swoje ciężko zarobione pieniądze w zakup i sprzedaż apartamentów w San Francisco. W roku 1976 był już doświadczonym developerem mieszkaniowym i biurowym, z sukcesem zarządzającym dużym portfolio projektów przemysłowych i komercyjnych. Na przestrzeni 50 lat swojej kariery zawodowej zrealizował m.in. 25 dużych kompleksów mieszkaniowych FHA (Federal Housing Administration) w różnych stanach Ameryki Północnej. Przedsiębiorczy duch Ryszarda sprawił, że rozwinął on efektywną działalność również w sektorze dużych i małych firm, w biznesie restauracyjnym, klubowym oraz w branży urządzeń medycznych i telefonii.

Ryszard Parasol jest obecnie członkiem zarządu Joint Distribution Committee, przyznającemu różnym projektom fundusze pochodzące z Bonita Trust. Jego ogromne doświadczenie zawodowe i życiowe służy w procesie planowania, zarządzania i przy podejmowaniu decyzji dotyczycących wspieranych projektów, również badawczych. Energia, życzliwość i determinacja Ryszarda są zaraźliwe i motywujące. W cokolwiek się zaangażuje, wprowadza zmiany na lepsze i jest wzorem do naśladowania dla młodych i starszych. Nigdy nie mówi „nigdy”, uosabia filozofię pomocy każdemu i budowania przyjaźni każdego dnia.

Cytaty:

Jako drugie pokolenie ocalałych z Holokaustu dorastałam słuchając opowieści o wspaniałej, polsko-żydowskiej tradycji, walczącej o byt pod okupacją nazistowską. Niepowtarzalna historia mojej rodziny wywarła na mnie głęboki wpływ, będąc dla mnie symbolem zarówno ciemności, jak i nadziei współistniejących w tamtych czasach.

To dlatego projekt Muzeum Historii Żydów Polskich jest mi szczególnie bliski - upamiętnia on nie tylko tragedię, która wydarzyła się w połowie XX wieku, lecz również uwydatnia ogromny wpływ tysiącletniego dziedzictwa kulturowego polskich Żydów na Europę i całokształt cywilizacji światowej. Czyni to nowocześnie, zgodnie ze stylem XXI wieku.
Ruth Parasol, Znamienity Darczyńca Muzeum Historii Żydów Polskich

Silny związek Żydów i Polaków ma głębokie korzenie w historii Europy i współczesnej cywilizacji. To właśnie dzięki temu związkowi udało mi się przeżyć jako ukrywane dziecko w straszliwych czasach drugiej wojny światowej. W kolejnych latach, “plemię żydowskie”, jak je nazywam, znalazło siłę, by się odrodzić, tym razem w Izraelu - chwalebnym rozdziale historii żydowskiej, w którym miałem zaszczyt uczestniczyć.

Muzeum Historii Żydów Polskich powstało w historycznym centrum społeczności żydowskiej. Bez wątpienia ukaże jedne z najokrutniejszych momentów w dziejach ludzkości, które wydarzyły się na polskiej ziemi. Ten rozdział historii jest dobrze znany społeczeństwom państw zachodnich. Uważam jednak, że mocniej powinno zostać zaakcentowane bogactwo dziedzictwa Żydów polskich, w tym ich ogromny wkład w postęp kulturowy i naukowy. Dlatego głównym osiągnięciem Muzeum będzie edukowanie ludzi z całego świata nie tylko na temat tragedii, ale przede wszystkim na temat podstaw współczesnego postępu, które mają swe źródło w kulturowej spuściźnie Żydów polskich.
Ryszard Parasol, Znamienity Darczyńca Muzeum Historii Żydów Polskich