Nauka
Rekrutacja do 30.09.2021

Dołącz do VII edycji Seminarium Doktorskiego GEOP 2021/2022

Od 2015 r. Muzeum Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wraz z instytucjami partnerskimi organizuje w ramach programu Global Education Outreach Program seminarium doktorskie poświęcone historii i kulturze Żydów polskich.

Od ponad sześciu lat w trakcie trwania roku akademickiego organizowane są comiesięczne, jednodniowe spotkania Seminarium Doktorskiego GEOP w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Nie zwolniliśmy tempa nawet podczas pandemii, przenosząc zajęcia w przestrzeń cyfrową i dostosowując się do warunków nowej rzeczywistości*.

Seminarium Doktorskie GEOP jest platformą spotkań i partnerskiej współpracy młodych badaczy z wybitnymi naukowcami zajmującymi się różnymi aspektami studiów polsko-żydowskich.

Dlaczego warto aplikować?

Nasze interdyscyplinarne seminarium daje okazję do prezentacji Twoich badań i przedyskutowania koncepcji pracy doktorskiej z wybitnymi specjalistami zajmującymi się historią i kulturą Żydów polskich reprezentującymi różne dziedziny nauki. Wśród członków Rady Naukowej, którzy stale uczestniczą w spotkaniach seminarium, oraz specjalnie zaproszonych komentatorów są m.in. historycy, literaturoznawcy, antropolodzy, historycy sztuki, socjologowie, muzeolodzy i językoznawcy z Polski i zagranicy.

Uczestnicząc w Seminarium Doktorskim GEOP budujesz sieć swoich kontaktów naukowych obejmującą młodych badaczy i doświadczonych naukowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Wielu uczestników poprzednich edycji seminarium obroniło już swoje doktoraty i pracuje na uczelniach w Polsce i na świecie oraz prowadzi dalsze badania w ramach stypendiów podoktorskich i grantów.

Uczestnicy seminarium cenią wysoki poziom merytoryczny dyskusji, zróżnicowanie prezentowanych w niej perspektyw oraz przyjazną atmosferę spotkań.

Do kogo jest adresowane Seminarium Doktorskie GEOP?

Do udziału zapraszamy antropologów, etnografów, hebraistów, historyków, historyków sztuki, jidyszystów, judaistów, literaturoznawców, psychologów społecznych, socjologów i adeptów innych nauk przygotowujących obecnie prace doktorskie z zakresu historii i kultury Żydów polskich.

W ramach seminarium doktorskiego GEOP otrzymasz:

 • zwrot kosztów podróży dla Ciebie i Twojego promotora do i z Warszawy (jeśli mieszkasz poza Warszawą**);  
 • możliwość konsultacji swojej pracy badawczej z członkami Rady Naukowej i specjalnie zaproszonymi specjalistami z Twojej dziedziny;  
 • szansę na stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie przez 9 miesięcy trwania seminarium (dla 5 najlepiej ocenionych w rekrutacji uczestników).

Jak się zgłosić?

Do 30 września 2021 r. wypełnij formularz online >> 

Do formularza online załącz:  

 • zaświadczenie o przyjęciu na studia doktoranckie lub zaliczeniu kolejnego roku w polskiej lub zagranicznej placówce naukowo-dydaktycznej (ponieważ spotkania Seminarium Doktorskiego GEOP odbywają się w języku polskim warunkiem uczestnictwa jest posługiwanie się tym językiem),  
 • opis i konspekt pracy doktorskiej (maks. 4 znormalizowane strony),
 • jeden opublikowany lub przygotowany do druku tekst naukowy dotyczący tematyki seminarium (o objętości 10-30 znormalizowanych stron).  
 • Poproś promotora/promotorkę pracy doktorskiej lub opiekuna naukowego o rekomendację i przesłanie jej bezpośrednio na adres [email protected] (w polu „temat” prosimy wpisać: Seminarium Doktorskie GEOP – rekomendacja dla imię i nazwisko doktoranta). 

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w połowie października 2021 r., a pierwsze spotkanie seminarium planowane jest na listopad 2021 r. Zapraszamy!

* Informujemy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną i obowiązujący w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN reżim sanitarny do końca 2021r. nie będzie możliwości zorganizowania spotkań Seminarium Doktorskiego GEOP stacjonarnie. Będą odbywały się one w formie zdalnej za pośrednictwem platformy internetowej udostępnionej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, aby zapewnić bezpieczne warunki współpracy i wymiany akademickiej.

** W przypadku uczestników niemieszkających w Polsce zwrot kosztów obejmuje tylko odcinek podróży do Warszawy przez terytorium Polski.


Rada Naukowa seminarium doktorskiego GEOP: 

 • prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska (UMCS, przewodnicząca),  
 • dr hab. Agnieszka Jagodzińska (UWr),  
 • prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany (UAM), 
 • dr hab. Anna Michałowska–Mycielska (UW),  
 • prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec (UJ),  
 • dr hab. Roma Sendyka (UJ), 
 • prof. dr hab. Dariusz Stola (ISP PAN),  
 • dr hab. Maciej Tomal (UJ),  
 • dr hab. Wacław Wierzbieniec (URz),  
 • prof. dr hab. Andrzej Żbikowski (ŻIH, UW),  
 • dr hab. Jolanta Żyndul (ŻIH),  
 • dr Krzysztof Persak (Muzeum POLIN, sekretarz). 

 

Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego na Uniwersytecie Wrocławskim jest partnerem Muzeum POLIN w prowadzeniu Seminarium Doktorskiego GEOP.

 

Wydarzenie jest organizowane w ramach Global Education Outreach Program.

Organizacja Seminarium Doktorskiego GEOP możliwa jest dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o naborze do Seminarium Doktorskiego GEOP 2021/2022 - wersja dostępna [.docx]
  Pobierz plik 109.27 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Ogłoszenie o naborze do Seminarium Doktorskiego GEOP 2021/2022 [PDF]
  Pobierz plik 344.45 KB / PDF
 • Regulamin Seminarium Doktorskiego GEOP [PDF]
  Pobierz plik 172.91 KB / PDF