Nauka

Zakończyła się VIII edycja Seminarium Doktorskiego GEOP!

Od 2015 roku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wraz z instytucjami partnerskimi organizuje w ramach programu Global Education Outreach Program seminarium doktorskie poświęcone historii i kulturze Żydów polskich.

Od ośmiu lat w trakcie trwania roku akademickiego organizowane są comiesięczne, jednodniowe spotkania Seminarium Doktorskiego GEOP w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Nie zwolniliśmy tempa nawet podczas pandemii, przenosząc zajęcia w przestrzeń cyfrową i dostosowując się do warunków nowej rzeczywistości*.

Uwaga! W roku akademickim 2023/2024 nie będzie naboru na Seminarium Doktorskie GEOP.

Seminarium Doktorskie GEOP jest platformą spotkań i partnerskiej współpracy młodych badaczy z wybitnymi naukowcami zajmującymi się różnymi aspektami studiów polsko-żydowskich.

Dlaczego warto aplikować?

Nasze interdyscyplinarne seminarium daje okazję do prezentacji Twoich badań i przedyskutowania koncepcji pracy doktorskiej z wybitnymi specjalistami zajmującymi się historią i kulturą Żydów polskich reprezentującymi różne dziedziny nauki. Wśród członków Rady Naukowej, którzy stale uczestniczą w spotkaniach seminarium, oraz specjalnie zaproszonych komentatorów są m.in. historycy, literaturoznawcy, antropolodzy, historycy sztuki, socjologowie, muzeolodzy i językoznawcy z Polski i zagranicy.

Uczestnicząc w Seminarium Doktorskim GEOP, budujesz sieć swoich kontaktów naukowych obejmującą młodych badaczy i doświadczonych naukowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Wielu uczestników poprzednich edycji seminarium obroniło już swoje doktoraty i pracuje na uczelniach w Polsce i na świecie oraz prowadzi dalsze badania w ramach stypendiów podoktorskich i grantów.

Uczestnicy seminarium cenią wysoki poziom merytoryczny dyskusji, zróżnicowanie prezentowanych w niej perspektyw oraz przyjazną atmosferę spotkań.

Do kogo jest adresowane Seminarium Doktorskie GEOP?

Do udziału zapraszamy antropologów, etnografów, hebraistów, historyków, historyków sztuki, jidyszystów, judaistów, literaturoznawców, psychologów społecznych, socjologów i adeptów innych nauk przygotowujących obecnie prace doktorskie z zakresu historii i kultury Żydów polskich.

W ramach seminarium doktorskiego GEOP otrzymasz:

 • zwrot kosztów podróży dla Ciebie i Twojego promotora do i z Warszawy (jeśli mieszkasz poza Warszawą**);
 • możliwość konsultacji swojej pracy badawczej z członkami Rady Naukowej i specjalnie zaproszonymi specjalistami z Twojej dziedziny;
 • szansę na stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie przez 9 miesięcy trwania seminarium (dla 5 najlepiej ocenionych w rekrutacji uczestników).

Rada Naukowa seminarium doktorskiego GEOP: 

 • dr hab. Anna Michałowska-Mycielska (UW, przewodnicząca),
 • dr hab. Agnieszka Jagodzińska (UWr),
 • prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany (UAM),
 • prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec (UJ),
 • dr hab. Roma Sendyka (UJ),
 • prof. dr hab. Dariusz Stola (ISP PAN),
 • dr hab. Maciej Tomal (UJ),
 • dr hab. Wacław Wierzbieniec (URz),
 • prof. dr hab. Andrzej Żbikowski (ŻIH, UW),
 • dr hab. Jolanta Żyndul (ŻIH),
 • dr Krzysztof Persak (Muzeum POLIN, sekretarz).

Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego na Uniwersytecie Wrocławskim jest partnerem Muzeum POLIN w prowadzeniu Seminarium Doktorskiego GEOP.

Wydarzenie jest organizowane w ramach Global Education Outreach Program.

Logo GEOP

Organizacja Seminarium Doktorskiego GEOP możliwa jest dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH

Załączniki:
 • Regulamin Seminarium Doktorskiego GEOP [PDF]
  Pobierz plik 172.91 KB / PDF