Edukacja

Sesja warsztatowa: Inspiracje

08.04.2016, godz. 12:00-14:00 i 15:30-17:30

Pięć równoległych zajęć, prosimy o zaznaczenie  preferowanych tematów w formularzu zgłoszeniowym. Zajęcia w sesji w godzinach 15.30-17.30 są powtórzeniem zajęć w poprzedniej sesji. Każda osoba weźmie udział w zajęciach dotyczących dwóch różnych tematów.

1. Oprowadzenie kuratorskie po wystawie „Obecność/ Brak/ Ślady. Współcześni artyści o żydowskiej Warszawie”  tłumaczone na Polski Język Migowy

Wystawa prezentuje prace zrealizowane podczas trzynastu rezydencji artystycznych w Muzeum POLIN w ramach projektu „Muzeum otwarte – edukacja w działaniu”. Artyści, pochodzący m.in. z Polski, Izraela, Czech, Holandii, Turcji, Ameryki Północnej i Południowej, prezentują różnorodne podejścia do problematyki dziedzictwa żydowskiego i wielokulturowości Warszawy, tworząc wielogłosowy komentarz do jej historii i współczesności. Prezentowane na wystawie realizacje filmowe, dźwiękowe, fotografie i dokumentacje działań w przestrzeni publicznej ogniskują się wokół tytułowych kategorii – obecność, brak, ślady. Większość prac powstała przy udziale lokalnej społeczności żydowskiej, muranowskiej, warszawskiej. Wystawa stanowi tym samym zapis długofalowego działania łączącego obszary sztuki i edukacji dorosłych.

Prowadzące, kuratorki wystawy:

Ewa Chomicka – kierowniczka Sekcji Edukacji Dorosłych w Muzeum POLIN, koordynatorka projektu „Oblicza różnorodności”.

Agnieszka Pindera – kuratorka i teoretyczka sztuki, redaktorka książek i autorka tekstów krytycznych, koordynatorka programu rezydencji artystycznych w Muzeum POLIN.

2. Warsztat „Jak dobrze mówić o wielokulturowości?”

Zapraszamy na warsztat, podczas którego wraz z zaproszonymi gośćmi w oparciu o dobiegający końca cykl „Wielokulturowa Warszawa”, krytycznie przyjrzymy się działaniom dotyczącym wielokulturowości i różnorodności realizowanym w Warszawie. Które z nich są najbardziej widoczne, które z nich kreują wizerunek przedstawicieli mniejszości, jakich wydarzeń brakuje? Warsztat będzie miał formę think-tanku, podczas którego uczestnicy będą mogli wymieniać się doświadczeniami i pomysłami z prowadzącym oraz zaproszonymi gośćmi – osobami, które są przedstawicielami mniejszości i współtworzyły projekt „Wielokulturowa Warszawa”.

Gośćmi podczas warsztatu będą:

Karolina Cao – autorka bloga ziarnkoryzu.pl, na którym dzieli się obserwacjami z życia w mieszanym świecie polsko-wietnamskim, w Muzeum POLIN konsultowała program wydarzeń dotyczących Wietnamek i Wietnamczyków mieszkających w Warszawie.

Vasyl Blozva – archiwista, Ukrainiec, tarnopolanin, pilot wycieczek po Ukrainie i przewodnik krymski, w Muzeum uczestniczył w cyklu dla przewodników i obcokrajowców, prowadził spacery nt. nowego, wielokulturowego Muranowa.

Elsi Adajew – Czeczen, student stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Muzeum konsultował oraz brał udział w wydarzeniach dotyczących Czeczenów mieszkających w Polsce.

Joanna Baczko – działaczka Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej, z wykształcenia antropolożka kultury z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, w Muzeum brała udział w wydarzeniach dotyczących mniejszości żydowskiej mieszkającej w Warszawie.

Warsztat poprowadzi Mateusz Trojański, przedstawiciel Stowarzyszenia Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie, współtwórca oferty edukacyjnej towarzyszącej wystawie „Jestem stąd. Polska wielu narodów”, w Muzeum prowadził spotkanie na temat kampanii „Jestem stąd”.

3. Warsztat „Swój-obcy-inny”

Warsztat stworzy przestrzeń do zastanowienia się nad różnymi mechanizmami stereotypizacji i dyskryminacji, którym poświęcaliśmy warsztaty antydyskryminacyjne, spotkania i wykłady w ramach cyklu „Swój-obcy-inny. Muzeum wobec stereotypów”. Podczas zajęć poszukamy odpowiedzi na pytania: Które grupy są obecnie najbardziej narażone na dyskryminację? Jak Internet i media wpływają na utrwalanie i wzmacnianie uprzedzeń? Skąd bierze się w nas gotowość do gorszego traktowania „innych”, „obcych”? Co może być pierwszym krokiem do zmiany takiej postawy? Przećwiczymy reagowanie na dyskryminujące wypowiedzi i zachowania, z jakimi możemy spotkać się na co dzień.

Prowadząca:

Małgorzata Smolik-Wyczałkowska – trenerka antydyskryminacyjna, autorka projektów edukacyjnych, absolwentka Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego oraz podyplomowych studiów romologicznych w Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

4. Warsztat „Muzeum Otwarte – programy dla osób z niepełnosprawnościami” – warsztat tłumaczony na Polski Język Migowy

Z jakimi trudnościami mierzą się osoby z niepełnosprawnościami w muzeach i instytucjach kultury? Jakie praktyki udostępniania pomagają otworzyć instytucje? W jaki sposób promować wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami? Czy organizować wydarzenia integracyjne, czy lepiej dedykować je konkretnym grupom? Warsztat będzie okazją do wymiany doświadczeń osób z niepełnosprawnościami, pracowników organizacji pozarządowych i muzealników. W czasie spotkania omówimy profil udostępniania Muzeum POLIN, a także innych muzeów i galerii, zastanowimy się nad dobrymi praktykami udostępniania, strategiami dotarcia do grup docelowych, a także nad wyzwaniami związanymi z produkcją i udostępnianiem materiałów edukacyjnych.

Prowadzący:

Robert Więckowski – trener prowadzący szkolenia z tworzenia audiodeskrypcji, projektowania uniwersalnego i udostępniania tekstów kultury, animator wydarzeń kulturalnych organizowanych w środowisku osób z niepełnosprawnością.

Jagna Kofta – edukatorka i przewodniczka Muzeum POLIN. Prowadzi zajęcia, wycieczki dla uczniów i dorosłych na temat kultury i historii Żydów.

Zuzanna Benesz-Goldfinger – kulturoznawczyni i historyczka sztuki. W Muzeum POLIN zajmuje się koordynacją projektu „Muzeum Otwarte – programy dla osób z niepełnosprawnościami”.

5. Warsztat „Edukacja historyczna na rzecz różnorodności - jak to się robi?”

Czy edukacja historyczna może wspierać edukację na rzecz różnorodności i jak to się robi? Śledząc związki między edukacją historyczną, obywatelską, międzykulturową oraz edukacją o prawach człowieka, sprawdzimy, w jaki sposób te podejścia mogą wzajemnie się wspierać w codziennej praktyce edukacyjnej. Poszukamy obszarów konfliktowych i kontrowersyjnych (np. jak powinna wyglądać nowoczesna edukacja patriotyczna?) i zastanowimy się, jak radzić sobie z nimi w kontekście palących wyzwań lokalnych, narodowych, transnarodowych i globalnych. 

Prowadząca:

Alicja Pacewicz – współzałożycielka i wiceprezeska Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Autorka licznych programów edukacyjnych, podręczników dla uczniów oraz poradników dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Członkini Kapituły Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata". W ubiegłych latach - konsultantka Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji Edukacyjnej. 

Patronat:

           


Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”