Edukacja

Sesja warsztatowa: Wyzwania

07.04.2016, godz. 15.00-16.30

Cztery równoległe warsztaty, prosimy o zaznaczenie wyboru w formularzu zgłoszeniowym

1. Sposoby rozumienia różnorodności  – warsztat tłumaczony na Polski Język Migowy

Różnorodność i wielokulturowość to nie tylko wieloznaczne pojęcia, ale też i koncepcje, które mają realne przełożenie na rzeczywistość. Ich realizacja w wielu, jeśli nie większości państw pociąga za sobą poważne wyzwania. W tym kontekście celem zajęć jest wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami na temat tego, jak rozumieją te pojęcia oraz przypomnienie i usystematyzowanie istniejących definicji i podejść, by na tej podstawie przyjrzeć się bliżej polskiej rzeczywistości i zastanowić się nad różnymi wymiarami różnorodności, również tymi mniej oczywistymi. Czy Polacy są rzeczywiście tak homogenicznym społeczeństwem, jak pokazują statystyki? Jeśli nie, to jakie cechy decydują
o „byciu innym”? Jak kształtować relacje pomiędzy różnymi grupami, by realny dialog był możliwy?

Prowadząca:

Monika Mazur-Rafał  prezeska i dyrektorka Humanity in Action Polska, tworzy i realizuje projekty edukacyjne. W latach 2005-2007 zajmowała się badaniem polskiej polityki w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne i rasowe, religię lub wyznanie, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną pod kątem zgodności z dyrektywami UE, była ekspertem krajowym Europejskiej Sieci w dziedzinie przeciwdziałania dyskryminacji.

2. Interdyscyplinarna praktyka pracy z (trudną) pamięcią

Warsztat pozwoli przyjrzeć się realizacji projektów o interdyscyplinarnym charakterze. Prowadząca podzieli się swoimi doświadczeniami m.in. z działań „Muranów_Polifonie”
i „O Sprawiedliwych - niepomnikowo”. Zastanowimy się wspólnie, jakie wyzwania niesie realizacja takich interdyscyplinarnych projektów i jaką rolę edukacyjną mogą odegrać narzędzia sztuk wizualnych, performatywnych, literatury, storytellingu w pracy z trudną pamięcią i wielokulturowym różnorodnym dziedzictwem. Prowadząca podzieli się praktyką pracy z pamięcią, opartą na wsłuchiwaniu się w różne głosy i historie oraz dawaniu im uwagi poprzez ich opowiadanie, ujawnianie. Praktyka ta łączy ze sobą elementy sztuki – działań performatywnych, teatralnych, sztuk wizualnych i literatury, ale jest też ważnym narzędziem edukacyjnym, dającym ogromne możliwości przepracowania zwłaszcza trudnych tematów, gdyż z założenia słuchanie/opowiadanie oparte jest na szacunku i uważności na innych.

Prowadząca:

dr Patrycja Dołowy – z wykształcenia doktor nauk przyrodniczych i artystka fotografka. Od lat pracuje z pamięcią, posługując się historiami mówionymi i performance. Jest wiceprezeską Fundacji MaMa, prezeską Stowarzyszenia Naukowi.pl. Współpracuje m. in. z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Centrum Kultury Jidysz.

3. Włączanie/wykluczanie – warsztat tłumaczony na Polski Język Migowy

Podczas warsztatu przyjrzymy się często ukrytym mechanizmom, które skłaniają nas – osoby prowadzące działania międzykulturowe i antydyskryminacyjne – do pomijania w działaniu perspektyw pewnych grup. Jakie podziały reprodukują się w naszych działaniach i jak im zapobiegać? Kogo zapraszamy? Kim się przejmujemy? Kogo wykluczamy? Na ile działania włączające rzeczywiście włączają? Na ile działania integracyjne integrują? Zapraszamy do krytycznego przyjrzenia się własnym działaniom.

Prowadząca:

Lena Rogowska  trenerka, animatorka kultury. Współzałożycielka i prezeska zarządu Stowarzyszenia Praktyków Kultury. Prowadzi szkolenia i warsztaty międzykulturowe i antydyskryminacyjne. Autorka publikacji z zakresu wielokulturowości, animacji kultury i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

4. Angażowanie społeczności lokalnej

Warsztat dotyczący metod pracy ze społecznością lokalną pozwoli na wspólne zastanowienie się nad tym, jak uwzględniać kontekst lokalny. Przyjrzymy się wspólnie działaniom prowadzonym przez fundację Brama Cukermana w latach 2008-2015. Misją fundacji jest działalność związana z popularyzacją wiedzy na temat historii Żydów zagłębiowskich oraz górnośląskich. Przedstawione zostaną projekty, które realizowane były w przestrzeni miejskiej w oparciu o materiały archiwalne ihistoryczne, które w łatwy sposób przełożyć można na każdy inny grunt. Projekty fundacji angażują lokalne społeczności do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta, a także edukacji na temat przeszłości. Zaprezentowane zostaną zrealizowane działania: „Hurtownia manufaktury”, „Opowieści nieobecnych” oraz inne akcje społeczne, upamiętniające lokalną historię.

Prowadząca:

Karolina Jakoweńko – prezeska fundacji Brama Cukermana, kulturoznawczyni, przewodniczka terenowa i miejska po województwie śląskim, dyplomowana edukatorka Intytutu Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Vashem w Jerozolimie. Obecnie pełni obowiązki kierowniczki Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach.

Patronat:

           


Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”