Nauka
24.02.2020

Społeczno – polityczna struktura Rzeczypospolitej. Instytucje samorządu żydowskiego

W swoim wykładzie dr hab. Anna Michałowska-Mycielska odpowiada na pytania o to, jak narodził się samorząd żydowski, jakie stosunki prawne panowały między chrześcijanami a Żydami. Dokładnie opisuje funkcjonowanie, strukturę i wpływ samorządu na życie Żydów w Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Samorządność żydowska stanowi ważną część życia wspólnoty żydowskiej w epoce przedrozbiorowej. Dotyczy to zarówno codziennego funkcjonowania, organizacji kultu religijnego, porządku prawnego i relacji z chrześcijańskimi sąsiadami jak i wydarzeń o szczególnym charakterze, jakim było wyłonienie reprezentacji na Sejmie Czterech Ziem.

dr hab. Anna Michałowska-Mycielska kieruje Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmuje się historią i kulturą Żydów w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. Bada instytucje samorządu żydowskiego, od gminnych aż po centralne (sejmy żydowskie), codzienne życie wspólnot żydowskich oraz relacje Żydów z nieżydowskim otoczeniem.

Zajmuje się również edycją dawnych tekstów hebrajskich, przede wszystkim rękopiśmiennych ksiąg wpisów (pinkasów). Jest autorką m. in. Sejmu Żydów litewskich (1623-1764) czy Między demokracją a oligarchią. Władze gmin żydowskich w Poznaniu i Swarzędzu (od połowy XVII do końca XVIII wieku), a także redaktorką wielu wydań źródłowych odnoszących się do historii żydowskiej samorządności.

Wykład został przygotowany we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich POLIN. Historia Żydów Polskich.