Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: "Swoi" i "obcy". Rozbrajamy stereotypy

Grupa młodzieży na wystawie stałej przed szklaną gablotą przy rekonstrukcji synagogi z Gwoźdźca.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

To ścieżka z kartami pracy, w której podejmujemy tematy związane z dialogiem międzykulturowym, wielokulturowością i prawami człowieka.

Przykłady historyczne staną się dla nas punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak powstają stereotypy. Przez samodzielną pracę z materiałami na wystawie zachęcimy do odkrywania związków między przeszłością a teraźniejszością.

Słowa kluczowe: stereotypy i uprzedzenia, wielokulturowość, prawa człowieka.