Wystawy

"W Polsce króla Maciusia" - materiały prasowe

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wystawa pt. "W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości" osnuta będzie wokół książki Janusza Korczaka "Król Maciuś Pierwszy", która powstała pod wpływem ówczesnych wielkich wydarzeń politycznych - końca wojny, odrodzenia i odbudowy kraju. Korczak napisał ją pragnąc wyjaśnić dzieciom, jakie są mechanizmy sprawowania władzy oraz jak wielki trud i odpowiedzialność wiążą się z rządzeniem państwem.

  • 9 listopada 2018 - 1 lipca 2019

Podobnie jak Korczak w momencie odzyskania niepodległości, my, w 100 rocznicę tego wydarzenia,  pragniemy zaprosić "dużych i małych dorosłych" do refleksji nad tym, czym jest wolność, odpowiedzialność, demokratyczne państwo, samorządna wspólnota.