Honorowanie donatorów

Muzeum przewiduje następujące formy wizualnego honorowania Donatorów:

  1. Wyjątkowe, wieczyste wyróżnienie w reprezentacyjnym Holu Głównym Muzeum. Przysługuje Donatorom którzy przekazali darowiznę o wartości co najmniej 3 000 000 zł. Donatorzy wymieniani są w kolejności łącznej wartości wszystkich  przekazanych darowizn.
  2. Wieczyste wyróżnienie na zbiorczej Tablicy Donatorów MHŻP w atrium łączącym poziom dolny Wystawy z poziomami górnymi Muzeum, stanowiącym jednocześnie jeden z głównych węzłów komunikacyjnych. Przysługuje Donatorom którzy przekazali darowiznę o wartości co najmniej 60 000 zł.
  3. Czasowe wyróżnienie w formie Wskazania Donatora w określonej przestrzeni Muzeum, w określonym fragmencie  Wystawy Głównej lub w ramach określonego projektu Muzeum (więcej na: Wykup Wskazania).

W celu otrzymania szczegółowej propozycji dotyczącej sposobów honorowania oraz wykupu Wskazania Donatora  – prosimy o kontakt z Martą Wróbel:
mwrobel@jewishmuseum.org.pl