Nauka
Nabór zgłoszeń do 30.04.2020

What’s New, What’s Next? – nabór propozycji paneli i sesji posterowych na konferencję do 30 kwietnia

What's new, what's next" - grafika konferencji - na granatowym tle biały napis
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy naukowców zajmujących się studiami żydowskimi do zgłaszania propozycji paneli oraz doktorantów do zgłaszania propozycji na sesję posterową na międzynarodową, interdyscyplinarną konferencję "What's New, What's Next? Innovative Methods, New Sources, and Paradigm Shifts in Jewish Studies". Celem konferencji jest zbadanie nowych kierunków w badaniach nad Żydami z Europy Wschodniej i Środkowej.

Termin konferencji: 12-15 października 2020 (niedziela - środa)

Centralnym punktem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest multimedialna wystawa narracyjna, czerpiąca z najlepszych i najnowszych badań naukowych. Wystawa jest wynikiem współpracy badaczy z Polski, Izraela i Ameryki Północnej, którzy pod przewodnictwem prof. Barbary Kirshenblett-Gimblett stworzyli otwartą narrację historyczną, rozpoczynającą się w X wieku i rozwijającą się aż do współczesności.

Wystawa porusza wiele zagadnień metodologicznych i teoretycznych, które są kluczowe dla studiów żydowskich i stanowi inspirację dla konferencji "What's New, What's Next? Innovative Methods, New Sources, and Paradigm Shifts in Jewish Studies".

Podczas konferencji planujemy dyskusję na następujące tematy: Co kryje się pod określeniem “studia żydowskie”? W jakim kierunku powinny się rozwijać? Jakimi paradygmatami się kierować? Które teoretyczne i metodologiczne dokonania współczesnej humanistyki powinny kształtować studia żydowskie? Jak badacze z rożnych dziedzin – historii, nauk społecznych, literatury, kultury wizualnej, studiów performatywnych – wpływają na studia żydowskie? Co daje studiom żydowskim podejście interdyscyplinarne? Jaki jest wpływ badań nad życiem Żydów w dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów na rozumienie historii powszechnej?
 

Szczegółowy zakres tematyczny konferencji >>

Zapraszamy do nadsyłania:

 • Propozycji paneli na konferencję, SPRAWDŹ WYTYCZNE >>
  1. przyjmujemy zgłoszenia na panele, złożone z trzech wystąpień, na jedno wystąpienie planujemy 20 minut;
  2. Rada Naukowa konferencji dobierze komentatora i prowadzącego panel;
  3. Zgłoszenie powinno zawierać abstrakt panelu (150 słów), imię, nazwisko i afiliację panelistów i tytuły oraz abstrakty (150 słów) każdego wystąpienia;
  4. Panele muszą być spójne tematycznie;
  5. Zgłoszenia przyjmujemy jedynie w języku angielskim;
  6. Organizatorzy zapewniają noclegi dla wszystkich panelistów oraz dofinansowanie podróży dla wybranych uczestników – szczegóły dotyczące możliwości dofinansowania podróży >>
  7. Deadline: Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na konferencję poprzez formularz konferencyjny do 30 kwietnia 2020.
  8. Informacja o wyborze paneli będzie ogłoszona 30 czerwca 2020.
 1. Propozycji posterów na sesję dla doktorantów, SPRAWDŹ WYTYCZNE >>
  1. Jeden zgłaszający może zgłosić jeden poster;
  2. Poster może mieć tylko jednego autora;
  3. Doktoranci, których postery zostaną zakwalifikowane na konferencję muszą przyjechać do Warszawy – organizatorzy zapewniają wstęp na wszystkie części konferencji oraz możliwość ubiegania się o dofinansowanie podróży. Szczegóły dotyczące możliwości dofinansowania podróży >>;
  4. Poster musi dotyczyć zagadnień metodologicznych, teoretycznych lub związanych ze źródłami w przygotowywanej przez doktoranta rozprawie doktorskiej;
  5. Poster musi być w języku angielskim;
  6. Propozycja postera powinna zostać nadesłana w formacie pdf, przygotowanym do druku w rozmiarze a3;
  7. Doktorant jest zobowiązany do przygotowania także wersji cyfrowej posteru i zapewnienia laptopa lub tabletu w celu zaprezentowania wersji cyfrowej.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2020

Językiem konferencji będzie język angielski.

Szczegółowe informacje o konferencji, w tym szczegółowy zakres tematyczny, informacja o prelegentach, partnerach i sponsorach >>


Organizatorzy konferencji:

Konferencja jest organizowana przez:

we współpracy z:
 
The Emanuel Ringelblum Jewish Historical InstituteLeibniz Institute for Jewish History and Culture–Simon DubnowMémorial de la Shoah

University of Michigan

Yad VashemYIVO Institute for Jewish Research

United States Holocaust Memorial MuseumUniversity College London

Konferencja odbywa się w ramach Global Education Outreach Program
 
Konferencja jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

 

 


Patroni konferencji: The American Association for Polish-Jewish Studies, European Association for Jewish Studies, Institute of Jewish Studies of the Jagiellonian University, Mordechai Anielewicz Center for Research and Teaching of the History and Culture of Jews in Poland, “SEFER” Moscow Center for University Teaching of Jewish Civilization,  “SEFER,” Polish Association of Judaic Studies, Polish Association of Yiddish Studies, Taube Department of Jewish Studies, University of Wrocław, The Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism, Tel Aviv University.