Wykład

Bez „Mazel-Tow!” – polsko-żydowskie małżeństwa mieszane w II RP

Wysłuchaj nagrania z wykładu:

W przedwojennej Polsce polsko-żydowskie małżeństwa nie były częstym zjawiskiem. W związku z tym, że prawo (poza terenem byłego zaboru pruskiego) ich zabraniało, najczęstszym rozwiązaniem była religijna konwersja jednego z małżonków. Jednak i wtedy patrzono na taką parę z podejrzliwością. Małżeństwa mieszane niemal zawsze kończą się nieszczęściem z winy obu stron – twierdziło jedno z żydowskich czasopism. Czy rzeczywiście?

O polsko-żydowskich małżeństwach opowie prof. Anna Landau-Czajka – historyczka Instytutu Historii PAN oraz Wydziału Nauk Społecznych SGGW, autorka m.in. A syn będzie Lech… Asymilacja Żydów w międzywojennej Polsce.

2 czerwca, godz. 18.00, wstęp wolny.

Cykl wykładów „Na pograniczu dwóch światów" będzie kontynuowany po wakacjach. 

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o relacjach polsko-żydowskich w dwudziestoleciu międzywojennym, zapraszamy także do galerii Na żydowskiej ulicy na naszej wystawie stałej