Wykład
13.11.2017

Bloodshed. Jak się krwawi we współczesnej sztuce?

Anish Kapoor, Blood Cinema, 2000, własność prywatna, © Anish Kapoor, DACS 2017
Anish Kapoor, Blood Cinema, 2000, własność prywatna, © Anish Kapoor, DACS 2017, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Stach Szabłowski opowie o symbolicznych, politycznych i formalnych aspektach używania krwi w dzisiejszej sztuce. Punktem wyjścia będzie motyw krwi w twórczości Anisha Kapoora.

  • 13 listopada (poniedziałek), godz. 18.00, wstęp wolny

Krew pojawia się w polu sztuki zarówno za pośrednictwem reprezentacji, jak i bezpośrednio - wówczas jej obecność narusza granice artystycznej umowności. W rękach jednych twórców staje się plastycznym tworzywem budowania wypowiedzi. Dla innych – zwłaszcza dla artystów należących do tradycji radykalnej sztuki ciała – jej performatywny rozlew staje się wywrotowym narzędziem.

Krew w każdej kulturze jest przedmiotem skomplikowanych operacji symbolicznych. Kultura ponowoczesna nie jest wyjątkiem; metaforyka, atawistyczne emocje, oraz związane z krwią figury życia, przemocy i przynależności, pozostają obiektem żywego zainteresowania współczesnych twórców. 


Stach Szabłowski jest krytykiem sztuki, kuratorem i publicystą, przez lata związanym z CSW Zamkiem Ujazdowskim w Warszawie. Jest autorem koncepcji kuratorskich kilkudziesięciu wystaw i projektów artystycznych. Publikuje w prasie głównego nurtu, w wydawnictwach branżowych i katalogach wystaw. Stale współpracuje z Szumem i dwutygodnik.com.

 

 

Mecenas