Edukacja
Zgłoszenia do 5.11.2017

Cykl edukacyjny dla dorosłych "Obalamy legendę"

Męczeństwo Szymona z Trydentu
Męczeństwo Szymona z Trydentu, fot. Bayerische Staatsbibliothek, Monachium

Zapraszamy do udziału w cyklu edukacyjnym, podczas którego omówimy legendy o krwi - legendy dotyczące Żydów, które powstały w średniowiecznej Europie i które funkcjonują nawet na początku XXI w. Przy okazji wystawy "Krew. Łączy i dzieli" chcemy się im przyjrzeć i symbolicznie obalić poprzez stworzenie animacji poklatkowych.

Cykl będzie się składał z części teoretycznej i twórczej. Podczas pierwszej części  będziemy poznawać legendy o krwi oraz inne legendy o "obcych", funkcjonujące współcześnie. W ramach zajęć twórczych nauczymy się uważnego odczytywania obrazów przedstawiających mity związane z Żydami i przedstawicielami innych mniejszości. Następnie, podczas warsztatów animacji poklatkowej, ożywimy te obrazy i wypełnimy alternatywną treścią.

Na cykl składają się 3 spotkania teoretyczne oraz weekendowe warsztaty animacji poklatkowej. Zapraszamy do udziału w całym cyklu zajęć. Nie ma możliwości uczestniczenia tylko w wybranych zajęciach.

Udział w cyklu jest bezpłatny, zapraszamy osoby dorosłe. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 listopada.

PROGRAM CYKLU:

Środa, 8 listopada, godz. 17.30-20.00 – Żydzi w legendach o krwi

Pierwsze zajęcia w ramach cyklu będą poświęcone omówieniu wyobrażeń o mordzie  rytualnym i profanacji hostii. Przywołamy przykłady pogromów anytyżydowskich, w które wpisana była wiara w te legendy. Omówimy także współczesne badania dotyczące funkcjonowania tych wyobrażeń. Część spotkania odbędzie się w przestrzeni wystawy czasowej „Krew. Łączy i dzieli”.

Prowadząca: Małgorzata Waszczuk – socjolożka, od 2007 roku zajmuje się edukacją obywatelską, międzykulturową i dialogiem polsko-żydowskim. Od czterech lat koordynuje programy antydyskryminacyjne w Muzeum POLIN. W 2007 r. prowadziła wywiady dotyczące legend o krwi w ramach badań prowadzonych na Podlasiu przez prof. Joannę Tokarską-Bakir.

Środa, 15 listopada, godz. 17.30-20.00 – Nacjonalistyczne legendy i mity o krwi

Drugie spotkanie będzie szansą na spojrzenie na legendy i mity związane z krwią z szerszej perspektywy – z odwołaniem do współczesnych zjawisk takich jak moda na nacjonalistyczne badania DNA czy hip-hop nacjonalistyczny. Ilustracją będą przykłady z Macedonii, Stanów Zjednoczonych  i Polski.

Prowadzący:  dr Piotr Majewski – kulturoznawca i socjolog. Adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Naukowo zajmuje się antropologią miasta i architektury, socjologią muzyki popularnej oraz problematyką etniczności i nacjonalizmu. Członek rady naukowej Fundacji Obserwatorium. Autor książki „Re-konstrukcje narodu. Odwieczna Macedonia powstaje w XXI wieku” (2014) i ponad dwudziestu artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

Środa, 22 listopada, godz. 17.30-20.00  -  Materia / Forma / Obraz

Warsztat będzie okazją do pochylenia się nad samą formą wizualną legend o krwi. Szczególną uwagę zwrócimy na to, w jaki sposób użyte środki wyrazu warunkują treść, nastrój i estetykę obrazów. Mówić będziemy zatem: o kompozycji - co to jest komponowanie obrazu, jakimi zasadami i środkami może posłużyć się autor dla uzyskania u widza zamierzonego efektu emocjonalnego; o kolorze i jego oddziaływaniu na psychikę i uczucia; o możliwościach wyrazowych użytych w dziele materiałów - co to jest "farba" (z czego się składa, dawniej i dziś), jakie możliwości ekspresyjne dają tkanina, pergamin, drewno, metal (złoto).

Prowadząca: dr Urszula Kochanowka - malarka, absolwentka wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. (Pracownia Prof. Gierowskiego); studiowała również na uniwersytetach w Bolonii i Sienie. Jej obrazy wystawiane były w Polsce i we Włoszech (Rzym). Wykłady o sztuce malarskiej i warsztaty artystyczne prowadzi między innymi na Uniwersytecie Warszawskim, na Universita per Stranieri w Sienie i w Ekumenicznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Sobota i niedziela, 25-26 listopada, godz. 11.00-18.00 - warsztaty animacji poklatkowej

Dwudniowe warsztaty animacji poklatkowej będą zwieńczeniem spotkań mających na celu przyjrzenie się legendom o krwi. Będą próbą ożywienia obrazów tworzących bądź utrwalających legendy i okazją do wypełnienia ich nową treścią. Podczas zajęć będziemy przyglądać się wybranych obrazom, na nowo poddawać je interpretacji oraz na ich podstawie pisać scenariusze do historii, które mogłyby się na nich zadziać. W efekcie powstaną krótkie filmy stworzone tradycyjną, analogową metodą. Aby wziąć udział w zajęciach nie trzeba mieć przygotowania filmowego.

Prowadząca: Magdalena Bryll, absolwentka animacji na Łódzkiej Filmówce. Przygodę z filmem animowanym rozpoczęła w wieku 15 lat, kiedy to po raz pierwszy wzięła udział w warsztatach  animacji poklatkowej. Po studiach pracowała przy filmach takich jak Piotruś i Wilk (Oscar 2008), Miasto Płynie, Treser Żuków, Latająca Maszyna, Ziegenort. Pod jej opieką animatorzy-amatorzy stworzyli ponad 60 krótkich filmów w różnych technikach.

 

Wydarzenie towarzyszące wystawie "Krew. Łączy i dzieli". 

 

Mecenas