Spotkanie
27.11.2017

Czytelnia POLIN: "Dziennik z Getta Łódzkiego"

Dziennik Rywki Lipszyc
fot. Bundesarchiv Berlin

Dziennik Rywki Lipszyc ma z pozoru charakter klasycznego dziewczęcego dziennika – wrażliwa autorka zapisuje w nim swoje marzenia, pragnienia, lęki, tęsknoty. Analizuje własne emocje, notuje wiersze i intymne wynurzenia.

  • 27 listopada (poniedziałek), godz. 18:00, wstęp wolny

Nie jest to jednak zwykły dziennik, gdyż rzeczywistość, w której jest pisany, jest zupełnie niezwykła, aczkolwiek do pewnego stopnia przez Rywkę oswojona. Niemal normalne wydaje się codzienne życie w getcie, a nawet głód.

Rzeczywistość getta – w pewnym sensie oczywista – jest tłem doznań osobistych. Przebija się na karty dziennika w sposób nieoczywisty (przydziały żywności, kolejki, praca w resorcie, wygląd ulicy) ale już nie zaskakuje, nie dziwi – jest elementem świata, w którym żyje Rywka.

W rozmowie na temat książki udział wezmą: Ewa Wiatr, która książkę opracowała i napisała wstęp, dr Monika Stępień z Żydowskiego Muzeum Galicja oraz dr Agnieszka Żółkiewska z Żydowskiego Instytutu Historycznego, która spotkanie poprowadzi.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Austeria, Kraków-Budapeszt 2017. Muzeum POLIN jest partnerem wydania.