Edukacja
23.11.2016

Dokumenty najstarszego Polskiego archiwum - AGAD

Warsztaty "Dokumenty najstarszego Polskiego archiwum - AGAD"
Warsztaty "Dokumenty najstarszego Polskiego archiwum - AGAD", fot. K. Bielawski / Muzeum Historii Żydów Polskich

Żydzi mieszkają na ziemiach polskich od 1000 lat. Dokumentacja dotycząca ich najdawniejszych dziejów jest przechowywana w Archiwum Głównym Akt Dawnych (AGAD), najstarszym polskim archiwum. Są tam materiały pochodzące nawet z XII w.


23 listopada, godz. 18:00, bilety: 15 zł, KUP BILET >>

W AGAD- zie również przechowywane są tzw. akta zabużańskie, dokumenty dotyczące społeczności żydowskich i polskich z terenów dzisiejszej Ukrainy. Obszerne zasoby AGAD-u mogą więc być przydatne w pracach badawczych nad historią własnej rodziny.