Edukacja

8.10.2017

Międzynarodowa konferencja edukacyjna "Uczyć o ludobójstwie"

fot. Alicja Szulc

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby pracujące z młodzieżą, do udziału w międzynarodowej konferencji edukacyjnej „Uczyć o ludobójstwie”, która odbędzie się w dniach 8-9 października 2017 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

 

W gronie ekspertów, zajmujących się edukacją, badaniami nad Zagładą oraz innymi przypadkami ludobójstwa, zastanowimy się, jak we współczesnej szkole i poza nią zajmować się tematyką. Zastanowimy się, jak kształtować wśród młodzieży postawę empatii i otwartości na różnorodność kulturową, etniczną i religijną.  Naszymi prelegentami będą zarówno praktycy, jak i naukowcy, z Polski, Izraela i USA.

Szczegółowy program konferencji >>pobierz tutaj

Konferencja będzie w całości tłumaczona symultanicznie na język polski i angielski. Podczas konferencji zapewniamy poczęstunek.

 

Organizatorzy: 

Konferencję wspierają finansowo i merytorycznie: 

01.09.2017