Nauka

6.06.2019

Nowoczesność: Instytut YIVO i nowoczesna kultura żydowska w międzywojennej Polsce

Opis zdjęcia: Szames synagogi warszawskiej B. Bresler i jego krewny J. Chłodnik podczas lektury "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza w przekładzie na język jidysz. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

W jaki sposób badania naukowe nad językiem i kulturą jidysz stawały się narzędziem używanym do budowy nowoczesnej tożsamości politycznej i kulturowej polskich Żydów? Wykład o Żydowskim Instytucie Narodowym (YIVO) wygłosi prof. Cecile Kuznitz z Bard College (USA).

6 czerwca (czwartek), g. 18:00, wstęp wolny

Pod koniec XIX wieku wschodnioeuropejscy Żydzi zaczęli tworzyć nowoczesną, świecką kulturę opartą na języku jidysz, którym tradycyjnie posługiwali się w życiu codziennym. Owocem tego ruchu był Żydowski Instytut Naukowy [Jidyszer wiznszaftlecher institut], znany powszechnie pod akronimem YIVO.

Założone w 1925 roku w Wilnie YIVO było pierwszą w historii placówką naukową zajmującą się studiami nad językiem, historią i kulturą Żydów z Europy Wschodniej. Jej celem było zarówno prowadzenie badań naukowych, jak i gromadzenie źródeł, materialnego dorobku i dziedzictwa kultury Żydów aszkenazyjskich. YIVO stało się instytucją wspierającą walkę polskich Żydów o szacunek i równe prawa jako obywateli II RP. Śledząc historię tej placówki możemy zaobserwować w jaki sposób badania naukowe nad językiem i kulturą jidysz stawały się narzędziem używanym do budowy nowoczesnej tożsamości politycznej i kulturowej polskich Żydów.  

Wykład w języku angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

Wykład wygłosi prof. Cecile Kuznitz z Bard College w Stanach Zjednoczonych. Jej książka YIVO and The Making of Modern Jewish Culture: Scholarship for the Yiddish Nation [YIVO i tworzenie się nowoczesnej kultury żydowskiej. Dorobek naukowy języka i kultury jidysz] ukazała się nakładem wydawnictwa Cambridge University Press w 2017 roku.

W Muzeum POLIN prof. Kuznitz współorganizowała warsztaty naukowe GEOP dotyczące żydowskiej architektury i urbanistyki w Polsce (Building Culture and Community: Jewish Architecture and Urbanism in Poland). Była stypendystką Instytutu YIVO, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies oraz Center for Advanced Judaic Studies na University of Pennsylvania. Kieruje programem Studiów Żydowskich w Bard College oraz pełni funkcję Starszego Doradcy Naukowego w Centrum Maxa Weinreicha przy Instytucie YIVO w Nowym Jorku.

 

Wydarzenie towarzyszy wystawie "W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości".

20.03.2019