Spacer

13.09.2014 12:00

Pamięć - miejsce - doświadczenie

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muranów to miejsce szczególne na mapie warszawskich miejsc pamięci. Dziś poznajemy jego historię dzięki szczególnym formom upamiętniania – pomnikowi w formie betonowych płyt pokazujących przebieg murów warszawskiego getta, muralom, muzeom i pomnikom, które starają się przypomnieć żyjących tu dawniej ludzi lub upamiętnić ich śmierć.

13 września o godz. 12.00 zapraszamy na spacer, podczas którego przyjrzymy się tym miejscom, zastanowimy nad ich historią i przeanalizujemy, jak jest ona odbierana dzisiaj. Poznamy historie wybranych miejsc pamięci i dowiemy się z jakimi praktykami upamiętniania się łączą. Czy są odwiedzane, pamiętane, czy omijane i zapomniane? Po muranowskich meandrach oprowadzi nas Beata Chomątowska, prezeska Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Stacja Muranów”, pisarka, dziennikarka stale współpracująca z „Tygodnikiem Powszechnym”, obecnie pracuje w Muzeum Historii Żydów Polskich, gdzie zajmuje się projektem multimedialnych platform edukacyjnych.

Spotykamy się przy wejsciu głównym do Intraco od strony ulicy Stawki.

Obowiązuje rezerwacja miejsc. tel.+48 22 47 10 301

Zapraszamy na kolejne wydarzenia:

20-21 września warsztat found footage „Historie znalezione, historie wynalezione”
27 września seminarium dyskusyjne „Ślady niepamięci”

Cykl działań „Wielokulturowa Warszawa” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”.

Realizacja projektu dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

10.09.2014