Spotkanie
5.12.2018

Rocznica "Żegoty" – spotkanie dla szkół z Ocalałą Elżbietą Ficowską

Rada Pomocy Żydom, Żegota, spotkanie, dla szkół
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy grupy szkolne na doroczne obchody powstania Rady Pomocy Żydom "Żegota".

5 grudnia (środa), godz. 10.00, wstęp wolny, REZERWACJA MIEJSC: [email protected]

W tym roku obchody poświęcamy działaczom Rady zaangażowanym w ratowanie żydowskich dzieci, a  przede wszystkim Irenie Sendlerowej, w związku z trwającym rokiem jej imienia. Elżbieta Ficowska, uratowana z getta warszawskiego jako małe dziecko, opowie o historii swego ocalenia i powojennych relacjach z Sendlerową.

Spotkanie poprzedzi wstęp na temat historii Rady Pomocy Żydom "Żegota", ze szczególnym uwzględnieniem działalności jej Referatu Dziecięcego, który wygłosi prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum POLIN. 

Spotkanie dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz licealnych:

  • Wstęp o historii Rady Pomocy Żydom "Żegota".
  • Pokaz filmu "Łyżeczka życia".
  • Spotkanie z Elżbietą Ficowską.
  • Wspólne złożenie kwiatów pod pomnikiem "Żegoty".

Obowiązuje internetowa rezerwacja miejsc: [email protected]


Rada Pomocy Żydom "Żegota"

Powołana 4 grudnia 1942 roku Rada była agendą Rządu RP na uchodźstwie. Kontynuowała pracę Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom, działającego przy Delegaturze Rządu RP na Kraj. W jej skład weszli członkowie partii lewicowych i demokratycznych, organizacji polskich i żydowskich oraz osoby wywodzące się ze środowisk inteligenckich i katolickich. "Żegota" była jedyną w okupowanej Europie państwową instytucją powołaną w celu ratowania Żydów, działającą w konspiracji. Pomoc polegała głównie na wsparciu finansowym, organizowaniu kryjówek i fałszywych dokumentów. Otrzymało ją kilka tysięcy osób, w tym kilkaset dzieci, które ukryto u polskich rodzin lub w sierocińcach.

Zachęcamy do czytania o historii "Żegoty" na prowadzonym przez Muzeum POLIN portalu www.sprawiedliwi.org.pl, który poświęcony jest historiom ratowania Żydów w czasie Zagłady. Od 2007 roku, w ramach projektu "Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci", dokumentujemy i popularyzujemy historie ratujących i ocalałych.

 

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu "Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci" oraz przez Centrum Edukacyjne Muzeum POLIN.