Spotkanie

Ruchy równościowe i antydyskryminacyjne – współczesne inspiracje (relacja wideo)

fot. Flickr / Gonzale

Spotkanie z okazji przypadającego 21 marca Międzynarodowego Dnia Walki z Rasizmem i Nietolerancją, podczas którego wraz z zaproszonymi aktywistami porozmawiamy o tym, jak ruchy równościowe i antydyskryminacyjne rozwijają się w naszym kraju, w jaki sposób działają i aktywizują Polaków i Polki. Będziemy rozmawiać o najciekawszych akcjach, projektach i pomysłach.

W spotkaniu udział wezmą:

  • Dariusz Paczkowski, działacz społeczny, grafficiarz, performer, animator życia kulturalnego, koordynator ogólnopolskich akcji na rzecz demokracji i praw człowieka, obecnie współprezes Fundacji Klamra.
  • David Sypniewski, współtwórca Stowarzyszenia Praktyków Kultury, członek Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, pracuje z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym za pomocą teatru, muzyki, fotografii, multimediów. Prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży i dorosłych.
  • Anna Dąbrowska, prezeska Stowarzyszenia Homo Faber, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych PAN, a także kursu trenerskiego Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP), pracuje jako koordynatorka projektów oraz trenerka.

Spotkanie poprowadzi Magdalena Chrzczonowicz, trenerka, socjolożka, antropolożka, badaczka, zawodowo związana z Fundacją Humanity in Action Polska.

21 marca, godz. 18.00, wstęp wolny.

Cykl działań „Swój-obcy-inny – muzeum wobec stereotypów” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

 

Patroni medialni

Kontynent Warszawa - logotyp