Spotkanie

Śmierć nie ma ostatniego słowa

fot. Sarah Schönfeld, weil wenn..., 2004, fotografia, courtesy of S. Schönfeld

Zapraszamy na dyskusję poświęconą sposobom ukazywania Holokaustu w sztuce współczesnej. Jak Zagłada była przedstawiana przez artystów w trakcie wojny, a jak odnoszą się do niej twórcy działający dzisiaj? W jaki sposób należy opisywać i interpretować Holokaust? Czy istnieje jedna akceptowalna konwencja mówienia o Zagładzie?

Inspiracją do dyskusji będzie prezentowana w MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie wystawa Polska – Izrael – Niemcy. Doświadczenie Auschwitz, której dokumentacja zostanie przedstawiona na spotkaniu. Punkt odniesienia stanowić będzie także wydana w związku z ekspozycją książka Jürgena Kaumköttera Śmierć nie ma ostatniego słowa o twórczości artystów więzionych w gettach i obozach koncentracyjnych.

W spotkaniu udział wezmą:

  • Anda Rottenberg – historyk sztuki, krytyk i kuratorka
  • Jürgen Kaumkötter – kurator wystawy Polska – Izrael – Niemcy. Doświadczenie Auschwitz, autor książki Śmierć nie ma ostatniego słowa
  • Delfina Jałowik – kuratorka wystawy Polska – Izrael – Niemcy. Doświadczenie Auschwitz

Dyskusję poprowadzi Maria Anna Potocka.

Współorganizator spotkania: MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

12 września, godz. 14.00, wstęp wolny.