Spacer
01.09.2019

Spacer "Ostatnie dni pokoju. Pierwsze dni wojny"

stylizowana miejska ulica na wystawie stałej w Muzeum Polin
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

W trakcie spaceru po wystawie „1000 lat historii Żydów polskich” opowiemy o codziennych troskach polskich Żydów w przededniu wybuchu II wojny światowej, wielkiej polityce oraz życiu w okupowanym mieście.

1 września (niedziela), godz. 14.30, bilety: 27 zł (normalny), 17 zł (ulgowy), KUP BILET >>

Spacer poprowadzi przez części wystawy "1000 lat historii Żydów polskich" poświęconej okresowi międzywojennemu oraz Zagładzie Żydów podczas II wojny światowej. Rozpoczniemy go, przenosząc się na ulice warszawskiego Muranowa latem 1939 roku. Opowiemy o codziennych troskach polskich Żydów w przededniu wybuchu wojny, ale również o tym, jak w ich życie coraz mocniej wdzierała się wielka polityka: jak reagowali na docierające z hitlerowskich Niemiec wiadomości o prześladowaniach swoich współwyznawców? Jak starali się im pomóc? Jak włączali się w polskie przygotowania obronne?

W drugiej części spaceru opowiemy o Żydach-żołnierzach wojska polskiego uczestniczących w kampanii wrześniowej, o wrześniowej tułaczce cywilów oraz o pierwszych zbrodniach popełnianych na Żydach przez niemiecką armię. Następnie powrócimy do Warszawy. Przyjrzymy się codzienności w okupowanym mieście: warunkom życia w zrujnowanych mieszkaniach, zmaganiach z drożyzną i brakami podstawowych towarów w sklepach. Zobaczymy również, jak kolejne dyskryminujące zarządzenia władz okupacyjnych stopniowo czyniły egzystencję polskich Żydów coraz trudniejszą.
 
 

Spotkanie: hol Muzeum POLIN, przy stanowisku tourguidów.