Edukacja
20.02.2019

Spotkanie dla nauczycieli: Wobec mowy nienawiści - definicje, konteksty, reagowanie

Spotkanie dla nauczycieli "Wobec mowy nienawiści - definicje, konteksty, reagowanie"
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Czym jest mowa nienawiści i kogo najczęściej dotyka? Jakie są jej przyczyny i konsekwencje? Jak reagować na jej przejawy w sytuacji szkolnej i jak jej zapobiegać? Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i metodyków nauczania na spotkanie poświęcone mowie nienawiści.

20 lutego (środa), 16.30

Wraz z zaproszonymi ekspertami - dr. Wiktorem Soralem z Centrum Badań nad Uprzedzeniami oraz trenerką i psycholożką Dominiką Cieślikowską - przyjrzymy się definicjom mowy nienawiści i jej wymiarowi społecznemu.

Ważną częścią spotkania będzie omówienie sposobów przeciwdziałania temu zjawisku w kontekście szkolnym.

Wprowadzenie wygłosi prof. Dariusz Stola, Dyrektor Muzeum POLIN.

Szczegółowy przebieg spotkania:

  • 16.30-16.45 - Wprowadzenie - prof. Dariusz Stola,
  • 16.45-17.30 - O mowie nienawiści, jej definicji i wymiarze społecznym - dr Wiktor Soral,
  • 17.30-18.30 - O reagowaniu i zapobieganie w sytuacji szkolnej - Dominika Cieślikowska.

dr Wiktor Soral - adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawski oraz członek Centrum Badań nad Uprzedzeniami działającego przy Wydziale. W swojej pracy badawczej zajmuje się między innymi tematyką przyczyn i konsekwencji rozprzestrzeniania się mowy nienawiści. Jest współautorem kilku raportów opartych na danych sondażowych dotyczących mowy nienawiści w polskim społeczeństwie (np. Mowa nienawiści, mowa pogardy: raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych) oraz kilku publikacji na ten temat w specjalistycznych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. W ramach działalności w Centrum wielokrotnie podejmował się współpracy w projektach realizowanych z instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Dominika Cieślikowska - psycholożka i trenerka umiejętności międzykulturowych i antydyskryminacyjnych. Uczestniczy i współorganizuje krajowe i międzynarodowe przedsięwzięcia promujące politykę równościową, antydyskryminacyjną, dialog międzykulturowy i zarządzanie różnorodnością.  Posiada długoletnie doświadczenie współpracy ze szkołami, w prowadzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą, jak i przygotowywaniu nauczycieli do prowadzenia zajęć z przeciwdziałania dyskryminacji (przy współpracy m. in. z Muzeum Polin, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Biurem Edukacji M. St. Warszawy i Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjnych i Społecznych itp.). Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej współpracującego ze środowiskiem szkolnym.