Szawuot - Święto Tygodni

Żydowskie święto Szawuot (pl. Tygodnie) zwane także Świętem Żniw zawdzięcza swoją nazwę tekstowi Tory i jest związane z metodą wyznaczania jego daty przez odliczenie siedmiu pełnych tygodni od Święta Pesach. W Izraelu Szawuot trwa jeden dzień (6 siwan), poza Izraelem – dwa (6-7 siwan). W kalendarzu gregoriańskim Szawuot jest świętem ruchomym i przypada na drugą połowę maja lub początek czerwca. W roku 2013 święto rozpoczyna się wieczorem 14 maja i kończy wieczorem dwa dni później. Szawuot należy do tak zwanych wielkich świąt (pielgrzymich) i jest obchodzone w rocznicę otrzymania Tory przez naród żydowski na górze Synaj. Stąd w liturgii święto nazwane jest Zman Matan Toratejnu (pl. Czas Nadania Naszej Tory).

W czasach Świątyni na Szawuot wyruszały do Jerozolimy barwne i radosne pielgrzymki, a ich uczestnicy nieśli w darze swoje pierwsze plony. Po upadku państwa żydowskiego, obchody święta utraciły swój rolniczy charakter. Pozostałością jest zdobienie synagog i domów zielonymi gałęziami i kwiatami. Wzmocniono natomiast duchowy aspekt święta. Mistycy żydowscy w XVI w. wprowadzili tikun lejl Szawuot (pl. naprawa nocy Szawuot) czyli praktykę polegającą na studiowaniu Tory przez całą noc, co stało się bardzo popularnym zwyczajem. Tradycja nakazuje też spożywanie pokarmów mlecznych, pieczenie serników i innych tego typu potraw. Podczas święta czyta się publicznie fragment Księgi Wyjścia z tekstem Dekalogu oraz biblijną Księgą Rut, opowieść o młodej kobiecie z krainy Moabu, która przyjęła judaizm i przyłączyła się do narodu żydowskiego. Lektura tej księgi jest przypomnieniem, że Tora – Boże Objawienie, jest dostępne dla każdego człowieka.