Kultura

Wycieczka rowerowa: Sochaczew i okolice

Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Stowarzyszenie „Nasz Zamek” oraz Stowarzyszenie Welocypedy.pl serdecznie zapraszają na wycieczkę rowerową szlakiem historii i kultury żydowskiej na Mazowszu: Sochaczew i okolice. Wycieczka jest organizowana w ramach X Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera.

Termin: 1 września 2013 (niedziela).

Wycieczkę po Sochaczewie poprowadzi Tomasz Karolak – archeolog, historyk-regionalista, pracownik Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, współredaktor polskiego przekładu Księgi pamięci Sochaczewa, żydowskiego świadectwa o przeszłości miasta, którą w 2012 r. wydało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą we współpracy ze Stowarzyszeniem „Nasz Zamek”. Część wycieczki nt. sochaczewskiego zamku poprowadzi Łukasz Popowski, historyk, wieloletni badacz miejscowej warowni, Prezes Stowarzyszenia „Nasz Zamek”.


Sochaczew zalicza się do najstarszych miast na Mazowszu. Jego początki związane są z osadą powstałą we wczesnym średniowieczu przy grodzie o konstrukcji drewniano-ziemnej, który już przed 1221 r. był siedzibą kasztelana. W końcu XIII lub początku XIV w. miastu zostały nadane prawa miejskie, a około połowy XIV w. w miejscu wcześniejszego grodu wybudowano murowany zamek. W 1476 r. Sochaczew wraz z Ziemią Sochaczewską został wcielony do Królestwa Polskiego.

Najstarszy zapis świadczący o obecności Żydów w mieście pochodzi z 1463 r. Głównym zajęciem sochaczewskich Żydów był handel skórami, łojem i wełną, co było powodem wielu konfliktów z lokalnymi rzemieślnikami. W drugiej połowie XVI w., na fali reformacji i kontrreformacji, wzrosła na Mazowszu liczba wystąpień antyżydowskich, czego objawem było m.in. stracenie w 1556 r. kilku sochaczewskich Żydów pod zarzutem profanacji hostii. W XVII w. skupisko żydowskie w Sochaczewie bardzo zmalało. Dzięki przywilejom Jana III Sobieskiego czy Augusta III Sasa społeczność przetrwała. W drugiej połowie XIX w. Sochaczew stał się ważnym ośrodkiem ruchu chasydzkiego, skupionego wokół dworu cadyka Abrahama Bornsztajna.

Według spisu powszechnego z 1931 r. Sochaczew zamieszkiwały 10822 osoby, z czego 3011 stanowili Żydzi. W 1939 r. liczba żydowskich mieszkańców miasta wynosiła ok. 4000 osób. Wojna przerwała prawie 500-letnią obecność społeczności żydowskiej w Sochaczewie. Dziś przypomina o niej niewiele miejsc. Podczas wycieczki przywołamy opowieści o dawnych mieszkańcach Sochaczewa, obejrzymy zdjęcia przedwojennego miasta w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Bitwy nad Bzurą, zwiedzimy miejsca, gdzie znajdowała się synagoga, siedziba gminy, dwór cadyka, żydowskie szkoły czy targ. Odwiedzimy cmentarz żydowski.

Wycieczka całodniowa. Wycieczka przeznaczona dla osób pełnoletnich.
Liczba miejsc ograniczona - obowiązują rezerwacje (decyduje kolejność zgłoszeń).

Kontakt: 22 471 03 01; 604 452 946; rezerwacje@jewishmuseum.org.pl
 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w wycieczce.

Szczegółowy program zostanie wysłany do osób, które dokonają rezerwacji.

Więcej informacji na stronach:

www.festiwalsingera.pl/
www.muzeumsochaczew.pl/
www.welocypedy.pl/
www.naszzamek.e-Sochaczew.pl