Seminarium
30.10.2017

"Wyjście z wieży z kości słoniowej" – instytucje publiczne w sąsiedztwie

Wyjście z wieży z kości słoniowej – instytucje publiczne w sąsiedztwie
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Podczas trzeciej edycji seminarium Warszawskiego Laboratorium Innowacji Lokalnych i Muzeum POLIN, pochylimy się nad rolą publicznych instytucji kultury w sąsiedztwie, ich społeczną rolą, możliwościami i przesłankami do działania lokalnego.

 • 30 października (poniedziałek), godz. 9.30-13.00, wstęp wolny

Opowiemy o praktykach wspólnego działania instytucji i sąsiadów. Jednocześnie postaramy się odnieść do ogólniejszych zjawisk przemian w muzeach, teatrach i uniwersytetach, które coraz częściej wychodzą poza dotychczas określone dla nich ramy.

PROGRAM SEMINARIUM:

 • 9:30 - 10:20          Otwarcie Seminarium, przywitanie gości oraz wprowadzenie w omawianą tematykę na przykładzie działań Muzeum POLIN i Partnerstwa Lokalnego "Przepis na Muranów" – Małgorzata Owczarska (Muzeum POLIN) i Marek Ślusarz (przedstawiciel Partnerstwa "Przepis na Muranów" oraz animator Społeczny-Stołeczny na Woli) oraz Magdalena Czarnecka (Q-Ruch Sąsiedzki)
   
 • 10:20 - 10:40        Solidarność Codziennie - Monika Chabior (Europejskie Centrum Solidarności)
   
 • 10:40 - 11:00        Przerwa kawowa
   
 • 11:00 - 13:00        Dyskusja panelowa "Nowa rola instytucji publicznych", prowadzenie Bohdan Skrzypczak CAL, Aleksandra Janus (muzeolożka, badaczka, IEiAK UJ, Centrum Cyfrowe), Monika Chabior (Europejskie Centrum Solidarności), Ewa Chomicka (Muzeum POLIN), Agnieszka Szulejewska (Muzeum Powstania Warszawskiego), Beata Kalinowska (Teatr Baj).

Miejsce: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6, sala konferencyjna A


Od 2016 roku w Warszawie realizowany jest projekt „Warszawa Lokalnie”, będący formą wdrażania Programu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020, którego głównymi celami są: stworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych m.st. Warszawy, zachęcenie mieszkańców i mieszkanek do włączenia się we wspólne działania oraz inicjowania oddolnych działań na rzecz swojego otoczenia. Obserwujemy kształtowanie się nowego podejścia samorządów i innych organizacji do polityki społecznej i kształtowania postaw obywatelskich, opartych na aktywnym współuczestnictwie mieszkańców. Seminarium stawia sobie za cel przedyskutowanie tego zagadnienia. Za studium przypadku, posłuży przykład Dzielnicy Wola, na terenie której dynamicznie rozwijają się działania animacyjne w społecznościach.

W przestrzeni publicznej Woli  – podobnie jak ma to miejsce w całej  Warszawie i innych dużych miastach -  powstają i  działają instytucje kultury i nauki nowej generacji. Wraz z nimi zmieniają się sposoby upowszechniania kultury, rola odbiorcy, formy  spotkania z kulturą, pamięcią, sztuką – człowieka z człowiekiem. Instytucje śmiało wychodzą w przestrzeń publiczną, społeczną, a niekiedy rodzinną (spektakle publicznego teatru w prywatnych mieszkaniach). Działając w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej są aktywne także w wymiarze lokalnym i sąsiedzkim. Dlaczego? Jakie są powody zainteresowania najbliższym otoczeniem?  Jak wygląda relacja partnerska dużej instytucji publicznej i nieformalnej grupy sąsiedzkiej? Czy i jak zjawisko to może być wykorzystane w długofalowo zakreślonym programie wzmacnianiu lokalnych wspólnot obywatelskich.

 

Warszawa LokalnieCALMuzeum POLINZakochaj się w Warszawie