Spotkanie
19.03.2017

Żywa biblioteka

Żywa biblioteka
Żywa biblioteka, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

21 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. W nawiązaniu do tego dnia, Muzeum POLIN zorganizoław Żywą bibliotekę – wydarzenie, podczas którego można w nieformalnej atmosferze porozmawiać z osobami należącymi do różnych grup zagrożonych działaniem stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacją.

 

  Żywa biblioteka
 

Idea Żywej Biblioteki powstała w Danii w 2000 roku.

Polega na rozmowie z osobą, która postrzegana jest przez pryzmat stereotypów, przez co często spotyka się z niechęcią innych ludzi, a czasem - z dyskryminacją.

W roli Książek występują przedstawiciele mniejszości etnicznych, osoby homoseksualne, osoby z niepełnosprawnością, wyznawcy różnych religii i niewierzący, osoby o różnych kolorach skóry, itd.

Podczas spotkania z Czytelnikiem, Książki opowiadają o sobie, odpowiadają na pytania, pozwalając w ten sposób innym ludziom zajrzeć do swojego świata.

W ten sposób przypominają, że niezależnie od tego, skąd pochodzimy, jakie mamy rodziny lub co robimy w życiu, wszyscy mamy takie same prawa.

19 marca, godz. 15.00-18.00, wstęp wolny

Żywa Biblioteka była otwarta w holu muzeum przez trzy godziny - można ją było odwiedzić w dogodnym momencie. To przestrzeń do rozmów, wymiany opinii i doświadczeń, dzielenia się sobą.

Czytelnicy Żywej Biblioteki mogli "wypożyczyć" Żywą Książkę, czyli porozmawiać z wybraną osobą w cztery oczy, w atmosferze otwartości i wzajemnej życzliwości.

Żywa Biblioteka zorganizowana była w Muzeum POLIN przez uczestników kursu "Postawy wobec przemocy". Celem wydarzenia jest edukacja na temat praw człowieka, przeciwdziałanie stereotypom i dyskryminacji.

 

Wydarzenie oraz kurs "Postawy wobec przemocy" są realizowane w ramach projektu "Żydowskie dziedzictwo kulturowe", komponent "Oblicza różnorodności".
Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie "Żydowskie dziedzictwo kulturowe"

 

Współpraca

Partner kursu "Postawy wobec przemocy"

HEJT STOP