Edukacja

Wykład Jeremiego Nesoffa „Metody edukacji obywatelskiej i antydyskryminacyjnej”

08.04.2016 godz.10.00-11.30 

Wykład w języku angielskim tłumaczony na język polski i Polski Język Migowy

W swoim wykładzie Jeremy Nesoff omówi metodę organizacji Facing History and Ourselves, przedstawi konkretne przykłady działań oraz omówi zastosowanie ich w różnych kontekstach edukacyjnych. Nadrzędnym celem Facing History and Ourselves jest przygotowanie młodych ludzi do podejmowania obywatelskich wyzwań poprzez wykształcenie u nich krytycznego myślenia, umiejętności rozpoznawania wyborów moralnych oraz zajmowania wyraźnego stanowiska w ważnych kwestiach. Podczas zajęć prowadzonych przezorganizację, uczestnicy odkrywają, że demokracja, będąca jednym z najbardziej kruchych ludzkich przedsięwzięć, nigdy nie jest dziełem skończonym i pozostaje żywa jedynie dzięki aktywnemu, świadomemu i odpowiedzialnemu udziałowi obywateli. Momenty historyczne, w których ideały te były atakowane, a demokracja zagrożona czy wręcz unicestwiona, wymagają bliższej analizy w programach szkolnych. Facing History and Ourselves wyznacza ramy pedagogiczne i udostępnia zasoby, dzięki którym nauczyciele i uczniowie mogą przyjrzeć się momentom w historii, w których najbardziej ujawniała się kruchość demokracji. Program Scope and Sequence, pomaga nauczycielom korzystać z metodologii studium przypadku opartej na odniesieniach do różnorodności kulturowej, etnicznej, religijnej i społecznej. Dzięki temu powstaje przestrzeń dla refleksji na temat roli, którą w historii – a także w życiu osobistym uczniów – odgrywały i odgrywają uprzedzenia i stereotypy. Analizując dylematy moralno-etyczne w sposób, który angażuje zarówno emocje jak i intelekt uczniów, Facing History and Ourselves umożliwia osobiste ustosunkowanie się do historii. 

Jeremy Nesoff jest wicedyrektorem programowym Leadership Academy (Akademii Przywództwa) w Facing History and Ourselves (FHAO). W organizacji pracuje od 10 lat. Wcześniej przez 10 lat był nauczycielem i administratorem w szkole publicznej w Nowym Jorku oraz niezależnej szkole w stanie Vermont. Jest wnukiem dwojga ocalałych z Holokaustu i osobą przekonaną, że edukacja może dokonać gruntownej zmiany świadomości. 

Patronat:

           


Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”