Edukacja

Wykład prof. Małgorzaty Fuszary "Anty-dyskryminacja: prawo czy obowiązek"

07.04.2016, godz. 13.45-14.30

Wykład tłumaczony na Polski Język Migowy

Ten nieco prowokacyjny tytuł zachęci nas do zastanowienia się, z czego wynikać może dyskryminacja, jakie są jej przejawy i sposoby zapobiegania, a przede wszystkim do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy jest to problem "dodatkowy" w edukacji, czy też powinien być częścią obowiązkową edukacji obywatelskiej.

prof. dr hab. Małgorzata Fuszara – prawniczka, socjolożka, dyrektorka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Autorka ponad 100 prac na temat praw kobiet, sytuacji mniejszości i socjologii prawa, publikowanych zarówno w Polsce jak i za granicą, m.in. w USA i Wielkiej Brytanii. Członkini Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet. W okresie od sierpnia 2014 do listopada 2015 pełniła funkcję Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

Patronat:

           


Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”