Muzeum

Muzeum na kółkach

"Muzeum na kółkach" to umieszczona w przenośnym pawilonie wystawa edukacyjna, która odwiedza miejscowości liczące poniżej 50 tysięcy mieszkanek oraz mieszkańców w całym kraju.

Projekt powstał z myślą o osobach z mniejszych miejscowości, w każdym wieku, dla których przyjazd do Warszawy oraz udział w wydarzeniach kulturalnych wciąż może być przedsięwzięciem kosztownym i czasochłonnym. 

Od 2014 roku wystawa odwiedziła blisko 110 miejscowości w całej Polsce, przybliżając mieszkańcom żydowską historię kraju i ich miast, w których Żydzi często stanowili przed Zagładą znaczną część mieszkańców. Z "Muzeum na kółkach" gościliśmy zarówno na festiwalach kulturalnych i młodzieżowych, jak i na wydarzeniach rocznicowych popularyzujących wielokulturową przeszłość.

Wystawa "Muzeum na kółkach" poprzez nowoczesną formę prezentacji pozwala doświadczyć historii:

  • trójwymiarowa makieta sztetla przybliża miejsca typowego polsko-żydowskiego miasteczka,
  • fragmenty wypowiedzi młodych polskich Żydów pozwalają odpowiedzieć na pytania: kim są Żydzi oraz co to znaczy być Żydem dzisiaj,
  • kalendarium porządkuje najważniejsze wydarzenia z historii polskich Żydów,
  • dzięki cytatom z przedwojennych pamiętników odwiedzający dowiadują się więcej o trzech językach polskich Żydów – polskim, jidysz i hebrajskim,
  • stół warsztatowy z prawdziwymi judaikami pozwala przyjrzeć się religijnym zwyczajom Żydów.

Serce wystawy stanowi interaktywna mapa, przygotowana specjalnie dla każdej odwiedzanej miejscowości. Mapa zawiera punkty związane z żydowską historią z uwzględnieniem instytucji życia społecznego i religijnego, zakładów usługowych, przedsiębiorstw, a także miejsc powojennego upamiętnienia. Dzięki mapie młodsi mieszkańcy i mieszkanki lepiej poznają historię swojego miasta, a starsi dzielą się wspomnieniami o dawnych żydowskich sąsiadach.

"Muzeum na kółkach" to nie tylko na wystawa, ale także projekt edukacyjny oraz doskonała platforma współpracy z lokalnymi aktywistkami i aktywistami oraz partnerami instytucjonalnymi, którzy realizują własny, ciekawy program wydarzeń, towarzyszący naszej podróżującej wystawie.

W każdej odwiedzanej miejscowości realizowane są program towarzyszący wystawie oraz działania lokalne, organizowane przy wsparciu aktywistek/ów i partnerów instytucjonalnych, od lat działających na rzecz dialogu polsko-żydowskiego.

W ramach działań lokalnych realizowane są m.in. koncerty, warsztaty, spacery szlakiem lokalnej społeczności żydowskiej, a nawet gry miejskie. W programie znajdują się również zajęcia dla grup szkolnych, całych rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych z mniejszych miejscowości.