Muzeum

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

zdjęcie ilustracyjne
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Przebudowa pomieszczeń w podziemnej kondygnacji budynku na magazyn zbiorów

  • Dotacja celowa w wysokości 1 829 529,06 PLN brutto.
  • W ramach realizacji projektu wykonano: roboty budowlane związane ze zmianą aranżacji przestrzeni oraz roboty sanitarne i elektryczne, dostosowujące przestrzeń do wymagań technicznych i klimatycznych, jakie muszą być zachowane dla magazynu zbiorów.

Stworzenie wystawy "Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim"

  • Dotacja celowa w wysokości 400 000 PLN brutto.
  • W ramach realizacji projektu wykonano: prace merytoryczne, prace projektowe, instalację muzyczną, produkcję scenografii, katalog oraz działania promocyjne.

Modernizacja fasady szklanej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

  • Dotacja celowa w wysokości 3 575 280 PLN brutto.
  • W ramach realizacji projektu wykonano: dokumentację projektową, demontaż szkła wraz z mocowaniem, etapowy montaż nowego szkła laminowanego wraz z nowym mocowaniem, na wszystkich elewacjach, dokumentację powykonawczą.

Z lewej strony flaga Polski, z prawej godło.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z godłem Polski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.