Zasady zarządzania danymi (klauzula informacyjna)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (00-157) ul. Anielewicza 6.
   
 2. W Muzeum POLIN został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email: iod@polin.pl, lub telefonicznie tel. 22 471 03 41.
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej, misji i zadań Muzeum POLIN na podstawie art. 6 ust. a) rozporządzenia, czyli zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. b), czyli wykonywania umów oraz art. 6 ust. c), czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
   
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
  • podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe;
  • operatorzy pocztowi i kurierzy;
  • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
    
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
   
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży;
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną;
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Muzeum treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;
    
 7. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
   
 8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Muzeum prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (Warszawa (00-157) ul. Anielewicza 6) lub elektronicznej (wiadomość email na adres iod@polin.pl).
   
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   
 11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również będą profilowane.
   
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług, w tym usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum jest brak możliwości świadczenia usług i realizacji umów.
Załączniki:
 • Zasady zarządzania danymi w Muzeum POLIN
  klauzula informacyjna
  Pobierz plik301.12 KB / pdf