Zwiedzanie grupowe z własnym przewodnikiem

Do oprowadzania po muzeum upoważnieni są wyłącznie przewodnicy posiadający stosowny certyfikat wystawiony przez Muzeum POLIN. Aktualna lista przewodników dostępna po kliknięciu w ten link.

Przewodnicy certyfikowani mogą przyprowadzać do muzeum swoje własne grupy na określonych poniżej zasadach współpracy.

Zasady zwiedzania

 • Maksymalna wielkość grupy to 25 osób. Jeśli grupa liczy więcej osób będzie dzielona na podgrupy. W przypadku podziału każda z grup będzie potrzebować oddzielnego przewodnika.
 • Grupy muszą być oprowadzane przy użyciu zestawów słuchawkowych. Nie można oprowadzać po muzeum i wystawach z zestawami głośnomówiącymi.
 • Muzeum udostępnia grupom z własnym przewodnikiem zestawy słuchawkowe. Zestaw trzeba wcześniej zarezerwować za opłatą 80 zł od grupy.
 • Przewodnik może wejść z grupą na wystawę z własnymi zestawami słuchawkowymi. Grupy z własnym sprzętem muszą być wcześniej zgłaszane.

W zgłoszeniu prosimy podać:

 • Preferowana data 
 • Preferowana godzina wizyty
 • Kraj zwiedzającego
 • Imię i nazwisko przewodnika (posiadającego uprawnienia do oprowadzania po Muzeum POLIN)
 • Czy grupa ma własny zestaw słuchawkowy, czy chce wypożyczyć zestaw z Muzeum?
 • Liczba osób w grupie
 • Rodzaj biletów (normalne/ulgowe)
 • Dane do faktury (jeśli taka będzie potrzebna).

Płatności:

Płatności dokonuje się online przez system płatności elektronicznych PayU na 2 tygodnie przed wizytą.

Istnieje możliwość dokupienia biletów na miejscu pod warunkiem, że ostateczna liczba osób w grupie nie przekroczy dopuszczalnej liczby uczestników zwiedzania.

Anulacje:

Rezerwację można anulować lub zmienić najpóźniej 3 dni przed datą zwiedzania - zwracamy wtedy wszystkie koszty. Późniejsza anulacja będzie wiązała się z poniesieniem przez Państwa kosztów związanych z zestawem słuchawkowym.

Zwroty:

Niewykorzystane bilety można zwrócić w kasie najpóźniej w dniu zwiedzania – pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności.

Spóźnienia:

Czas wypożyczenia zestawów słuchawkowych jest skracany o czas spóźnienia.

Aktualne informacje znajdą Państwo na stronie z podstawowymi informacjami.