Wydarzenie
15.10.2016

Dzień Solidarności z Uchodźcami – Polska przeciwko rasizmowi i przemocy

Dzień Solidarności z Uchodźcami 2016
fot. Inicjatywa Chlebem i Solą

Podobnie jak w ubiegłym roku, 15 października 2016 będziemy obchodzić Dzień Solidarności z Uchodźcami. Pod hasłem sprzeciwu wobec przemocy dyktowanej rasizmem i nienawiścią, w imię międzynarodowej współpracy i ludzkiej solidarności, w całej Polsce organizowane będą spotkania, akcje społeczne, działania artystyczne, warsztaty, wykłady etc.


Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest jednym z sygnatariuszy apelu, który sprzeciwia się rasizmowi, ksenofobii, przemocy, wrogości wobec słabszych. Zachęcamy do przeczytania jego treści: http://solidarnizuchodzcami.pl/apel/ i włączenia się w inicjatywę: http://solidarnizuchodzcami.pl/wlaczsie/

Wydarzenia w Muzeum POLIN:


Wykład "Uchodźcy i Zagłada" - dr hab. Iwona Kurz
14 października, piątek, godz. 18.00, wstęp wolny

W dyskusji publicznej na temat uchodźców i migrantów, jaka toczy się od kilkunastu przynajmniej miesięcy w Polsce i w Europie, istotną rolę odgrywają wyobrażenia związane z Zagładą. Pojawiają się one zarówno w debatach oficjalnych, jak i w sieci; z jednej strony używają przypomnienia o Zagładzie jako nakazu moralnego, z drugiej – grożą eksterminacją przybyszom. Na figurę uchodźcy nakładana jest figura Żyda. Wykład będzie poświęcony analizie wybranych przedstawień na ten temat.

dr hab. Iwona Kurz – historyczka nowoczesnej kultury polskiej, badaczka kultury wizualnej, filmoznawczyni, dyrektorka Instytutu Kultury Polskiej UW; wcześniej kierująca Zakładem Filmu i Kultury Wizualnej, współpracuje także z Zespołem Kultury XIX wieku i Zespołem Badań Pamięci o Zagładzie. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej ujmowanej przez pryzmat obrazu, antropologią kultury wizualnej oraz problematyką ciała i gender.

 

"Holokaust - nieodrobiona lekcja (Między Zagładą Żydów a kryzysem uchodźców w Europie AD 2016)" - oprowadzanie po Galerii "Zagłada", wystawa stała - prof. dr hab. Jacek Leociak
15 października, sobota, godz. 13.00, wstęp wolny, zarezerwuj miejsce >>

Czy spacer po Galerii „Zagłada” w Muzeum POLIN może pomóc zrozumieć korzenie największego kryzysu współczesnej Europy: rozgrywającego się na naszych oczach dramatu uchodźców z ogarniętej szaleńczą i okrutną wojną Syrii? Fundamentalizm religijny, rasizm, ksenofobia i pogarda dla wartości demokratycznych, nienawiść do ludzi innego wyznania, koloru skóry, kultury - ma wspólny mianownik: brutalną przemoc, gwałt, nagą siłę i pogardę dla człowieka. Fanatyczna nienawiść żywi się naszą biernością i obojętnością, naszych strachem, naszym egoizmem. Jest tym potężniejsza, im bardziej oddajemy jej pole i wycofujemy się do naszych (jeszcze) bezpiecznych domów. Ale oni po nas przyjdą. Nie ma wątpliwości. Świat był ślepy przed Holokaustem, podczas Holokaustu i po nim. Czy dziś mamy mieć znów zamknięte oczy? Historia Zagłady Żydów, przedstawiona w Muzeum POLIN i odczytywana z dzisiejszej perspektywy, ujawnia mechanizm wykluczenia, napiętnowania, separowania, izolacji, prześladowań i eksterminacji. Odsłania też ideologiczne fundamenty ówczesnej „mowy nienawiści”, jakże podobnej do dzisiejszej - miejscami identycznej. 

prof. dr hab. Jacek Leociak – kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady Instytutu Badań Literackich  PAN, członek-założyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN, redaktor rocznika "Zagłada Żydów. Studia i Materiały", razem z Barbarą Engelking przygotował koncepcję galerii "Zagłada" w Muzeum POLIN. Opublikował m.in.: Tekst wobec Zagłady. O relacjach z getta warszawskiego; Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, (wspólnie z Barbarą Engelking); Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji; Spojrzenia na warszawskie getto.

 

Działania realizowane w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”.
Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”