Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Partnerstwo publiczno-prywatne

Muzeum Historii Żydów Polskich jest pierwszą w Polsce instytucją publiczno-prywatną stworzoną wspólnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto stołeczne Warszawę oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.


Na mocy aktu założycielskiego strona publiczna za kwotę 180 mln złotych sfinansowała budowę budynku muzeum oraz pokrywa większość bieżącego budżetu. Stowarzyszenie zainicjowało projekt, odpowiadało za sfinansowanie oraz organizację procesu tworzenia wystawy stałej. Dzięki wsparciu donatorów z całego świata Stowarzyszenie zabrało na ten cel 145 mln złotych. Wspiera także działalność edukacyjną i publiczną muzeum – do tej pory przekazało na ten cel 20 mln złotych.