Meeting
8.08.2019

Leśmian’s Meadow: Jewish Sightseeing Society – meeting of the Jewish ABC cycle

Żydowskie Towarzystwo Krajoznawcze - spotkanie z cyklu Żydowskie ABC, Muzeum POLIN
Prezydium IV Zjazdu Delegatów Oddziałów Żydowskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Polsce. Pierwszy z lewej Emanuel Ringelblum, fot.: Anka Grupińska, Bogna Burska, Żydzi Warszawy 1861–1943, Warszawa, Żydowski Instytut Historyczny, 2003, p. 165

Adam Dylewski from the POLIN Museum will talk about the ŻTK's activity, which before the war had 30 branches throughout the country and ran four permanent tourist hostels.

8 August (Thursday), 6PM, free admission

 

Co-Organizer

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce