Tour
28.04.2019

Old Doctor’s Warsaw - a city walk

Janusz Korczak w otoczeniu dzieci z prowadzonego przez niego Domu Sierot
Janusz Korczak. fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Janusz Korczak - a medical doctor, writer, pedagogue, journalist, Pole, Jew, mason. We will visit the spots connected to his life in prewar Warsaw and seek an answer to the question: who was Janusz Korczak?

28 April, 25 May (Sunday, Saturday), 2.30 PM, tickets: 15 PLN / 10 PLN