Exhibition

28.06.2019

Senior Fridays at the core exhibition – a Judaic walk for people aged 60+

Senioralne piątki - oprowadzania z przewodnikiem po wystawie Senioralne piątki - oprowadzania z przewodnikiem po wystawie Senioralne piątki - oprowadzania z przewodnikiem po wystawie Senioralne piątki - oprowadzania z przewodnikiem po wystawie Senioralne piątki - oprowadzania z przewodnikiem po wystawie Senioralne piątki - oprowadzania z przewodnikiem po wystawie Senioralne piątki - oprowadzania z przewodnikiem po wystawie Senioralne piątki - oprowadzania z przewodnikiem po wystawie
Opis zdjęcia: w sali grupa kobiet i mężczyzn ze słuchawkami na uszach. Zwróceni są w stronę mężczyzny po prawej, też w słuchawkach, który coś opowiada i wskazuje na gablotkę z przedmiotami muzealnymi, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

During the tour we will talk about, among others, how Jews celebrate Shabbat and other Jewish holidays, what ceremonies accompany birth, entering adulthood, starting a family or death.

May - August (Friday), 3PM, tickets: 10 PLN

  1. Historical Tour

    30 August, BUY TICKET >>
     
  2. Judaistic Tour

    26 July, BUY TICKET >> 
    30 August, BUY TICKET >>
13.02.2019