Exhibition

Core Exhibition: Making of

malowanie fresków w galerii malowanie fresków w galerii malowanie fresków w galerii malowanie fresków w galerii malowanie fresków w galerii malowanie fresków w galerii malowanie fresków w galerii malowanie fresków w galerii
fot. Andrzej Daniluk, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny
14.03.2014