Education

SZKOŁA PODSTAWOWA 7-8: Spotkania z kulturą żydowską

Opis zdjęcia: Grupa młodzieży - dziewczęta i chłopcy - znajduje się w pomieszczeniu wystawy. Ściany są niebieskie, pod sufitem chupa z symbolami żydowskimi. Wszyscy patrzą w prawo na ekspozycję, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich
Opis zdjęcia: Grupa młodzieży - dziewczęta i chłopcy - znajduje się w pomieszczeniu wystawy. Ściany są niebieskie, pod sufitem chupa z symbolami żydowskimi. Wszyscy patrzą w prawo na ekspozycję, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy do spotkania z kulturą żydowską – do poznania charakterystycznych dla niej przedmiotów, tradycji i symboli.

Na wystawie stałej uczniowie i uczennice będą rozwiązywać zadania w grupach. Zobaczą dawną synagogę, karczmę oraz dom żydowski. W sali edukacyjnej dowiedzą się, jak dzisiaj w Polsce wygląda życie żydowskie ich rówieśników

Słowa kluczowe: szabat, dom żydowski, synagoga, koszerność

Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-12:15 lub 13:00-15:00

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne i wystawa stała, galeria Miasteczko

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)

Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 30 osób

Cena biletów: 160 zł / grupa wraz z opiekunkami (opiekunami)

Rezerwacja: Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym warsztatem, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@polin.pl. W szczególnych sytuacjach losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.