Polsko-Izraelska Wymiana Młodzieży

Polsko-Izraelska Wymiana Młodzieży: program edukacyjny dla studentów z Polski i Izraela to wspólna inicjatywa edukacyjna Muzeum Historii Żydów Polskich i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce – instytucji odpowiedzialnej za stworzenie wystawy głównej Muzeum Historii Żydów Polskich i wspierającej muzeum w jego działaniach edukacyjnych.

Program od 2006 roku pomaga poznawać polsko-żydowską historię i współczesność, umożliwia kulturową wymianę, wspólne twórcze działanie i przezwyciężanie uprzedzeń. Co roku w okresie letnim Izraelczycy spotykają się z polskimi uczestnikami projektu podczas twórczych działań. Przez dwa tygodnie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN uczestnicy realizują projekty edukacyjno-artystyczne oraz poznają historię swoich narodów i kultur.

Następnym etapem projektu jest wyjazd polskich uczestników na wymianę studencką na Uniwersytet w Tel Awiwie.  Bogata oferta edukacyjna uniwersytetu pozwala na wybranie przedmiotów ukierunkowanych według indywidualnych zainteresowań. Studenci mają również możliwość uczestnictwa w kursie języka hebrajskiego. 

Nasz cel
 

Projekt wymiany studenckiej zrodził się jako pierwsze działanie edukacyjne muzeum. Skierowany jest do polskich i izraelskich studentów. Ma na celu umożliwienie młodym ludziom poznania wielowątkowej polsko-żydowskiej historii i współczesnej kultury Polski i Izraela. Nawiązanie wzajemnych relacji, zawarcie przyjaźni i zdobycie wiedzy są świetną podstawą do aktywnego zaangażowania we wspólne działania, realizowane najpierw w Polsce, a później w Izraelu.

Edycja 2016
 

W tej edycji programu podczas części odbywającej się w Polsce, uczestnicy będą poznawać oraz poddawać krytycznej analizie wystawę stałą Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wezmą udział w warsztatach antydyskryminacyjnych oraz warsztatach artystycznych, podczas których będą realizować instalacje artystyczne na terenie Muranowa – dzielnicy, w  której w czasie wojny utworzono getto żydowskie, a dziś znajduje się Muzeum POLIN. W drugiej części programu, w połowie października polscy uczestnicy wyjadą na trzymiesięczne stypendium na Uniwersytet w Tel Awiwie.

Pierwsza część programu odbędzie się w Warszawie w dniach 4–18 września 2016 roku.

Organizator pokrywa koszty: zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników/czek podczas pierwszej części Programu; koszty biletów do i z Izraela, zajęć na Uniwersytecie w Tel Awiwie oraz częściowo koszty za akademika w Tel Awiwie.

Uczestnicy/czki programu zobowiązani są do pokrycia kosztów za jeden miesiąc zakwaterowania w akademiku Uniwersytetu w Tel Awiwie (około 550 USD) oraz koszty ubezpieczenia zdrowotnego w Izraelu (około 100 USD).

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w języku angielskim.

Aby wziąć udział w programie, wypełnij formularz aplikacyjny on line lub prześlij wypełniony formularz dokument w Wordzie na adres amajewska@polin.pl do 22 maja 2016 roku.

Jak to wygląda w praktyce?
 

Podstawowymi działaniami programu są wizyty studyjne młodych Izraelczyków w Polsce oraz program stypendialny dla polskich studentów w Izraelu. Uczestnikom daje to wyjątkową okazję do pogłębienia wiedzy na temat historii i kultury obu krajów.

Na przełomie sierpnia i września studenci polscy i izraelscy przyjeżdżają do Warszawy na dwutygodniowy program studyjny, który odbywa się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jesienią (w październiku) polscy stypendyści wyjeżdżają na trzy miesiące do Tel-Awiwu, gdzie studiują i mieszkają w uczelnianych akademikach. Poznają tam historię, tradycję, kulturę i obecną sytuację społeczną Izraela. Istotnym elementem wyjazdu jest udział w działaniach promocyjnych projektu w Izraelu.

Koordynatorka programu: Anna Majewska, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Koordynatorka programu w Izraelu: Tsipy Zeiri, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne: Nili Amit (konsultantka ds. Izraela), Ewa Chomicka (kierowniczka sekcji edukacji dorosłych), Magdalena Dopieralska (specjalistka ds. edukacji), Piotr Kowalik (zastępca kierownika Działu Edukacji),  

Projekt jest wspólną inicjatywą Muzeum Historii Żydów Polskich i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce – instytucji odpowiedzialnej za tworzenie wystawy głównej.

Projekt wspierany przez:
p. Ygala Ozechova
p. Tomka Ulatowskiego

Logo Tel Aviv University School for Overseas Students