Rocznice i święta

15-21.01.2018

Obchody XXI Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

"Pokój! Pokój dalekim i bliskim!" – pod tym hasłem zaczerpniętym z Księgi proroka Izajasza (Iz 57,19) odbędą się obchody XXI Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu, który przypada 17 stycznia 2018 roku.


17-21 stycznia, wstęp wolny

Dzień ten został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 r. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Wydarzenia towarzyszące jego obchodom będą odbywały się w dnach 15-21 stycznia. Organizatorem XXI Dnia Judaizmu jest Komitet Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem. Muzeum POLIN włączyło się w obchody i zaprasza na specjalne wydarzenia.

Ramowy program XXI Dnia Judaizmu POBIERZ >>

PROGRAM WYDARZEŃ W MUZEUM POLIN

Sympozjum "Pokój! Pokój dalekim i bliskim"

17 stycznia, godz. 11.00-13.00, wstęp wolny, sala konferencyjna A

Przed sympozjum zapraszamy na wspólną modlitwę w sali pomnikowej.

W trakcie sympozjum zastanowimy się nad głównym tematem Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce mianowicie nad określeniem "pokój dalekim i bliskim". Jak w tradycji judaistycznej i chrześcijańskiej jest rozumiany pokój? Czy rozumienie pokoju w judaizmie i chrześcijaństwie bardzo się różni? Czy nastąpiła jakaś ewolucja tego określenia? Kim są dalecy i kim są bliscy? Kogo tak nazywamy i dlaczego? Co oznaczają te pojęcia w obu tradycjach religijnych? Kogo one dotyczą?

Moderatorem sympozjum będzie prof. Jan Grosfeld z Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Profesor Grosfeld jest członkiem Konferencji Episkopatu Polski do dialogu z judaizmem, redaktorem naczelnym czasopisma "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka". Zajmuje się ciągłością i zmiennością w nauczaniu społecznym Kościoła, antropologią judeochrześcijańską oraz dialogiem i konfliktami międzyreligijnymi.

Paneliści:

  • Arcybiskup Grzegorz Ryś – Metropolita Łódzki, członek Rady Głównej Episkopatu Polski. Przewodniczy Zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Jest kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Zaangażowany na rzecz ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego. Był pomysłodawcą zorganizowanego w 2011 spotkania chrześcijan, Żydów i muzułmanów w intencji pokoju pod nazwą „Echo Asyżu w Krakowie”. Członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, a także kapituły Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała przyznawanej przez Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze".
  • Rabin Michael Schudrich - Naczelny Rabin Polski, pełni także funkcję Rabina Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Już jako student, w latach 70., rabin Schudrich podróżował do Europy Środkowej i Wschodniej i nawiązywał kontakty z żyjącymi tu Żydami. W 1990 zaczął pracować dla Fundacji Laudera. Lata 1992-98 spędził w Warszawie. Do Polski powrócił w czerwcu 2000 jako główny rabin Warszawy i Łodzi.
  • Rabinka Małgorzata Kordowicz – jest absolwentką Wydziału Hebraistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uczyła hebrajskiego m. in. na UW. Wydała 2 książki: polsko-hebrajski modlitewnik dla dzieci oraz wzbogacony o część współczesną reprint elementarza do nauki hebrajskiego z początku ubiegłego wieku. Przez 15 lat była członkinią zespołów redakcyjnych kilku polsko-żydowskich periodyków. Ukończyła studia w Żydowskim Seminarium Teologicznym (JTS) w Nowym Jorku i – jako pierwsza Polka – została rabinką.
  • Siostra Anna Bodzińska – siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu. Zakon prowadzi grupy biblijne dla dorosłych i młodzieży, głosi rekolekcje i wykłady związane z tematyką dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, organizuje Biblijny Dzień Pustyni, pracuje zawodowo oraz uczestniczymy w różnych grupach angażujących się ekumenizm oraz dialog międzyreligijny.


Warsztaty dla nauczycieli religii i historii "Chrześcijańskie spotkania z judaizmem"

18 stycznia, godz. 15:30-18.00, 19 stycznia, godz. 11:00-13.30, wstęp jest bezpłatny, wymagana rejestracja: 

W trakcie zajęć uczestnicy poznają historię judaizmu od czasów najdawniejszych do współczesności, porozmawiają o korzeniach chrześcijaństwa i jego związkach z judaizmem oraz podobieństwach i różnicach pomiędzy dwoma religiami. Warsztaty będą stanowiły także okazję do refleksji metodycznej nad tym, jak włączać tę tematykę do lekcji religii w szkole i jak pracować z uczniami nad tymi zagadnieniami.

Warsztaty poprowadzą: 18 stycznia – Kalina Gawlas, Piotr Kowalik, ks. Grzegorz Michalczyk, Barbara Sułek-Kowalska, 19 stycznia – Kalina Gawlas, Piotr Kowalik, ks. Andrzej Tulej, prof. Jan Grosfeld.

 

Pokaz filmu "Wypełnić pustkę", reż. Rama Burshtein, 2012, 90 min

21 stycznia, godz. 15.00, wstęp wolny, audytorium

Film "Wypełnić pustkę" to poruszająca opowieść o dojrzewaniu do miłości, osadzona w świecie chasydów.

Siostra 18-letniej Shiry umiera, pozostawiając męża i kilkumiesięczne niemowlę. Żeby zatrzymać dziecko przy rodzinie, społeczność decyduje się wydać Shirę za jego ojca.

Życie "charedim" (bogobojnych Żydów) ukazane jest w filmie z niezwykłej i rzadkiej perspektywy - przez reżyserkę należącą do tej społeczności. Rama Burhstein proponuje spojrzenie na religię i tradycję nie jak na krępujące więzy, ale przestrzeń, w której kobieta może znaleźć spełnienie. "Wypełnić pustkę" otrzymał m. in. Nagrodę Izraelskiej Akademii Filmowej dla najlepszego filmu fabularnego oraz za najlepszą rolę kobiecą.

Po projekcji zapraszamy na rozmowę z rabinem Szalomem Stamblerem i jego żoną Diną Stambler z ruchu chasydzkiego Chabad Lubawicz. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Magdziak-Miszewska.

15.12.2017