Rocznice i święta
15-21.01.2018

Relacja audio: Obchody XXI Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

Grafika z napisem Pokój! Pokój dalekim i bliskim.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

"Pokój! Pokój dalekim i bliskim!" – pod tym hasłem zaczerpniętym z Księgi proroka Izajasza (Iz 57,19) odbyły się obchody XXI Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu, który przypada 17 stycznia 2018 roku.

Dzień ten został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 r. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Wydarzenia towarzyszące jego obchodom będą odbywały się w dnach 15-21 stycznia. Organizatorem XXI Dnia Judaizmu jest Komitet Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem. Muzeum POLIN włączyło się w obchody i zaprasza na specjalne wydarzenia.

Ramowy program XXI Dnia Judaizmu POBIERZ >>

PROGRAM WYDARZEŃ W MUZEUM POLIN

Sympozjum "Pokój! Pokój dalekim i bliskim"

  • 17 stycznia, godz. 11.00-13.00

Przed sympozjum zapraszamy na wspólną modlitwę w sali pomnikowej.

W trakcie sympozjum zastanowialiśmy się nad głównym tematem Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce mianowicie nad określeniem "pokój dalekim i bliskim". Jak w tradycji judaistycznej i chrześcijańskiej jest rozumiany pokój? Czy rozumienie pokoju w judaizmie i chrześcijaństwie bardzo się różni? Czy nastąpiła jakaś ewolucja tego określenia? Kim są dalecy i kim są bliscy? Kogo tak nazywamy i dlaczego? Co oznaczają te pojęcia w obu tradycjach religijnych? Kogo one dotyczą?

Moderatorem sympozjum był prof. Jan Grosfeld z Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Profesor Grosfeld jest członkiem Konferencji Episkopatu Polski do dialogu z judaizmem, redaktorem naczelnym czasopisma "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka". Zajmuje się ciągłością i zmiennością w nauczaniu społecznym Kościoła, antropologią judeochrześcijańską oraz dialogiem i konfliktami międzyreligijnymi.

Paneliści:

  • Arcybiskup Grzegorz Ryś – Metropolita Łódzki, członek Rady Głównej Episkopatu Polski. Przewodniczy Zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Jest kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Zaangażowany na rzecz ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego. Był pomysłodawcą zorganizowanego w 2011 spotkania chrześcijan, Żydów i muzułmanów w intencji pokoju pod nazwą „Echo Asyżu w Krakowie”. Członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, a także kapituły Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała przyznawanej przez Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze".
  • Rabin Michael Schudrich - Naczelny Rabin Polski, pełni także funkcję Rabina Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Już jako student, w latach 70., rabin Schudrich podróżował do Europy Środkowej i Wschodniej i nawiązywał kontakty z żyjącymi tu Żydami. W 1990 zaczął pracować dla Fundacji Laudera. Lata 1992-98 spędził w Warszawie. Do Polski powrócił w czerwcu 2000 jako główny rabin Warszawy i Łodzi.
  • Rabinka Małgorzata Kordowicz – jest absolwentką Wydziału Hebraistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uczyła hebrajskiego m. in. na UW. Wydała 2 książki: polsko-hebrajski modlitewnik dla dzieci oraz wzbogacony o część współczesną reprint elementarza do nauki hebrajskiego z początku ubiegłego wieku. Przez 15 lat była członkinią zespołów redakcyjnych kilku polsko-żydowskich periodyków. Ukończyła studia w Żydowskim Seminarium Teologicznym (JTS) w Nowym Jorku i – jako pierwsza Polka – została rabinką.
  • Siostra Anna Bodzińska – siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu. Zakon prowadzi grupy biblijne dla dorosłych i młodzieży, głosi rekolekcje i wykłady związane z tematyką dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, organizuje Biblijny Dzień Pustyni, pracuje zawodowo oraz uczestniczymy w różnych grupach angażujących się ekumenizm oraz dialog międzyreligijny.


Warsztaty dla nauczycieli religii i historii "Chrześcijańskie spotkania z judaizmem"

  • 18 stycznia, godz. 15:30-18.00, 19 stycznia, godz. 11:00-13.30

W trakcie zajęć uczestnicy poznali historię judaizmu od czasów najdawniejszych do współczesności, rozmawiali o korzeniach chrześcijaństwa i jego związkach z judaizmem oraz podobieństwach i różnicach pomiędzy dwoma religiami. Warsztaty stanowiły także okazję do refleksji metodycznej nad tym, jak włączać tę tematykę do lekcji religii w szkole i jak pracować z uczniami nad tymi zagadnieniami.

Warsztaty poprowadzili: 18 stycznia – Kalina Gawlas, Piotr Kowalik, ks. Grzegorz Michalczyk, Barbara Sułek-Kowalska, 19 stycznia – Kalina Gawlas, Piotr Kowalik, ks. Andrzej Tulej, prof. Jan Grosfeld.

Pokaz filmu "Wypełnić pustkę", reż. Rama Burshtein, 2012, 90 min

  • 21 stycznia, godz. 15.00

Film "Wypełnić pustkę" to poruszająca opowieść o dojrzewaniu do miłości, osadzona w świecie chasydów.

Siostra 18-letniej Shiry umiera, pozostawiając męża i kilkumiesięczne niemowlę. Żeby zatrzymać dziecko przy rodzinie, społeczność decyduje się wydać Shirę za jego ojca.

Życie "charedim" (bogobojnych Żydów) ukazane jest w filmie z niezwykłej i rzadkiej perspektywy - przez reżyserkę należącą do tej społeczności. Rama Burhstein proponuje spojrzenie na religię i tradycję nie jak na krępujące więzy, ale przestrzeń, w której kobieta może znaleźć spełnienie. "Wypełnić pustkę" otrzymał m. in. Nagrodę Izraelskiej Akademii Filmowej dla najlepszego filmu fabularnego oraz za najlepszą rolę kobiecą.

Po projekcji miała miejsce rozmowa z rabinem Szalomem Stamblerem i jego żoną Diną Stambler z ruchu chasydzkiego Chabad Lubawicz. Spotkanie poprowadziła Agnieszka Magdziak-Miszewska.