Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Spotkajmy się w muzeum

Projekt, który powstał z myślą o edukacji dzieci i młodzieży, w tym grup znajdujących się w niekorzystanej sytuacji społecznej, rodziców, ale także edukatorów i nauczycieli z Polski i zagranicy. W jego ramach organizowane są bezpłatne zajęcia i warsztaty dla dzieci na terenie muzeum, w szkołach, szpitalach, gry edukacyjne i niestandardowe akcje miejskie np. akcja społeczna „Żonkile”. Program zakłada również działania edukacyjne dla nauczycieli: kursy, konferencje metodyczne, wyjazdy studyjne i specjalistyczne publikacje. Parterem projektu jest norweski HL-Center przy udziale Falstad Centre i Trondheim Jewish Museum.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”