fot. Alicja Szulc/Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Muzeum na kółkach

Wystawa edukacyjna przedstawiająca historię i kulturę Żydów polskich, podróżująca po Polsce od czerwca 2014 do kwietnia 2017. Odwiedzi 56 miejscowości w całym kraju. Będzie też gościć na wybranych festiwalach. Wystawie towarzyszą różnorodne działania prowadzone przez edukatorów muzeum oraz lokalnych działaczy: warsztaty, dyskusje, pokazy filmów, działania w przestrzeni miejskiej. Celem projektu jest szerzenie wiedzy o niemal 1000-letnim współistnieniu kultur polskiej i żydowskiej, a także wspieranie lokalnych inicjatyw dotyczących dialogu polsko-żydowskiego i ochrony dziedzictwa żydowskiego.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”